Reforma nereformovatelného? OSN na začátku tisíciletí

Policy
paper

Reforma, kterou od roku 1997 realizuje v OSN její současný generální tajemník, Kofi Annan, představuje nejradikálnější transformaci, jakou světová organizace za celou dobu své existence prošla. Reforma přináší významné institucionální a funkční změny, jež se primárně dotýkají oblastí bezprostředně podléhajících pravomoci generálního tajemníka a zatím jen omezeně zasahují do sfér jemu přímo nepodřízených. Výsledky, kterých K. Annan dosahuje, jsou navzdory všem omezením pozitivní a nadějné.

Světová organizace se pod jeho vedením postupně modernizuje a stává se připravenější čelit výzvám, které před ni staví současné mezinárodní prostředí a jemu dominující proces globalizace. Česká republika coby stát střední velikosti, jehož zájmům odpovídá multilaterální řešení mezinárodních problémů a posílení role OSN, by měla reformní úsilí ve světové organizaci aktivně podporovat a snažit se o jeho rozšíření na co nejširší okruh oblastí.