Vědecká kavárna k Blízkému východu

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal blok odborných přednášek zaměřených na oblast Blízkého východu. Proběhl křest knihy s názvem "Otevírání Íránu a jeho význam pro energetickou bezpečnost EU" a následná dikuze a navázal kulatý stůl k budoucnosti Sýrie, jež se věnoval jak aktuálním mocenským sférám vlivu a zájmů v Sýrii stran Ruska, USA a Turecka, tak aktivitám libanonského hnutí Hizballáh a Íránu vůči Izraeli v jižní Sýrii coby nové ose tohoto komplexního konfliktu. Cílem druhého panelu bylo shrnout současnou situaci v Sýrii a zamyslet se nad dalším vývojem s ohledem na naši bezpečnost a stabilitu Blízkého východu. Akce volně navazovala na předchozí kulatý stůl „Blízký východ po pádu tzv. Islámského státu“, kterou ÚMV uspořádal v dubnu 2017.

25. 4. 2018 (16:30)

Institute of International Relations, Nerudova 3, Prague 1

16:30 - 18:00: První panel - Křest knihy "Otevírání Íránu a jeho význam pro energetickou bezpečnost EU"

Uzavření tzv. jaderné dohody s Teheránem otevírá Íránu cestu zpět na světové energetické trhy, ze kterých byl do značné míry ostrakizován. V tomto ohledu by se Írán mohl jevit jako výhodný partner pro EU, jenž by pomohl snížit evropskou závislost na Rusku. I přes zrušení sankcí a zjevnou ochotu jak Teheránu, tak i Bruselu a většiny členských států EU včetně České republiky navázat užší spolupráci stále existuje řada výzev a překážek, jež ji mohou negativně ovlivnit.

18:00 - 18:30: Coffee Break

18:30 - 20:00: Druhý panel - Diskuze k budoucnosti Sýrie

Porážka teroristické organizace „Islámský stát“ (IS) v Sýrii a Iráku nepřinesla do oblasti tolik potřebný mír. V případě Sýrie byl boj s IS nahrazen rozšiřující se vojenskou intervencí Turecka v severní Sýrii a jeho konfliktem s místními Kurdy. Zároveň pokračuje snaha režimu v Damašku ovládnout zbývající povstalecké enklávy na syrském území. A bez významu není ani zostřující se soupeření zejména v oblasti jižní Sýrie mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh, které podporuje Írán. Konec války v Sýrii proto není v dohledu, pouze se změnila její dynamika a role některých aktérů. Téma se rovněž nadále týká evropské bezpečnosti. Boje v severní Sýrii vyvolaly další vlny uprchlíků, IS si na území Sýrie stále drží část svého území a spor mezi USA a Tureckem o syrské Kurdy poškozuje jednotu NATO.

Pracovním jazykem akce je čeština.

 

Profily vystupujících:

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. je koordinátorem Centra energetické politiky Ústavu mezinárodních vztahů a výzkumným pracovníkem ÚMV, zároveň přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Mezi oblasti jeho zájmu patří energetická bezpečnost (Evropa, Rusko a Střední Asie), energetická bezpečnost Afriky (konflikty o zdroje, politika světových aktérů v Africe), geopolitika přepravních tras, vztahy mezi EU a Ruskem, bezpečnostní a strategická kultura Ruska, teorie mezinárodních vztahů a analýza diskurzu.

Jan Daniel, Ph.D., je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a členem Centra evropské bezpečnosti tamtéž. Mezi jeho oblasti zájmu patří například Blízký východ a severní Afrika (Libanon, Sýrie, Alžírsko, Sahel), ozbrojení nestátní aktéři v mezinárodní politice či mezinárodní intervence.

PhDr. Jan Veselý se narodil roku 1986. Je absolventem magisterského dvouoboru arabistika-historie (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), bakalářského oboru politologie a mezinárodní vztahy (Fakulta sociálních věd UK) a na něj navazujících bezpečnostních studií. Z oboru arabistika má složenu i státní rigorózní zkoušku. Již přes deset let pracuje na volné noze jako arabista a analytik pro oblast Blízkého východu a severní Afriky, přičemž se specializuje na politické a bezpečnostní dění s důrazem na teritorium Sýrie, Libanonu a Libye. K tématu příležitostně přednáší a v mediální sféře externě spolupracuje zejména s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Kristýna Tamchynová je studentkou doktorského studia na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka, FMV VŠE. Mezi její oblasti zájmu patří migrace a identita migrantů, z regionů pak především Turecko,s přesahem do MENA.

Josef Kraus, Ph.D. se narodil roku 1985 a absolvoval bakalářské, magisterské a doktorské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zde také nadále působí jako odborný asistent na oboru Bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie a jako vědecký pracovník Mezinárodního politologického ústavu. V minulosti byl také členem Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany a tajemníkem odborného časopisu Obrana a strategie. Vědecky se zaměřuje na bezpečnostní problematikou oblasti Středního východu se specializací na Islámskou republiku Írán. Tematicky jej zajímají fenomény islámského radikalismu, terorismu či konfliktů o suroviny.

Nikita Odintsov is an Associate Research Fellow at the Institute of International Relations and a PhD. candidate in the Faculty of Social Sciences at Charles University, also in Prague.