Česko-čínské vztahy: od bezradnosti k aktivní politice

Policy
paper

Po pádu totality po roce 1989 a přerušení vazby na SSSR získala česká strana příležitost vytvářet vlastní politiku vůči ČLR. Česká republika nemá politické zájmy na Dálném východě, prioritou vůči ČLR je udržet přijatelné vztahy s pekingským režimem a participovat na čínském ekonomickém boomu. Ekonomické výsledky česko čínských kontaktů jsou však neuspokojivé. Česká strana nedokázala uplatnit své exporty na čínském trhu, který byl chráněn vysokými cly, množstevními kvótami a řadou jiných protekcionistických opatření.

Také české pokusy o investiční aktivity v Číně narazily na problémy s odbytem, vycházely z přeceňování tzv. ekonomického zázraku v ČLR. Místo aby česká strana zaujala proti čínskému protekcionismu adekvátní odpověď, spoléhala na dobrou vůli Pekingu a setrvala v pasivitě. České zboží do Číny těžko proniká a strmě narůstá vlastní obchodní deficit, který přesáhl v roce 2003 dvě miliardy USD. ČLR si v ČR naproti tomu zajistila odbytiště pro přebytky svých laciných exportů a politický vliv.

 

Topics and regions