Má mít Česká republika dlouhodobou strategii ve vztazích s Čínou?

Policy
paper

Čína projevuje dosud nebývalý zájem o střední Evropu, České republice se nabízí možnost zlepšení politických kontaktů. Česká republika by měla zhodnotit svou zkušenost a začít více myslet a jednat strategicky. Zatím však ještě nebyla explicitně nastolena otázka, zda by Česká republika měla uvažovat o  kompromisní a definitivní formulaci dlouhodobé strategie: čeho v Číně chceme dosáhnout a jaké k tomu zvolit dlouhodobé prostředky.

Českou předností, osvědčenou v zemích Dálného východu, je kulturní atraktivita. Je třeba postavit kulturní politiku jako explicitní strategii, nad rámec již existujících aktivit, a využít ji jako koncept pro branding. Česká republika nemá v ČLR vzdělanou a vlivnou lobby, je také třeba posílit kontakty na úrovni nevládních institucí, proto je třeba bilaterální agendu odpolitizovat. Ekonomická diplomacie by měla být ještě více rozvinuta do regionů uvnitř Číny a personálně posílena.

 

Topics and regions