Reforma OSN a použití síly — s jakým cílem a za jakých podmínek?

Policy
paper

Tento policy paper navazuje na kulatý stůl "Pravidla použití síly a humanitární intervence" pořádaný Ústavem mezinárodních vztahů 24.února 2005 za účasti odborníků z Ministerstva zahraničních věcí ČR (odbory MPO, OSN, OBP, SZBP), z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty právnické Západočeské univerzity.

Autorovy závěry a doporučení nevyjadřují stanoviska těchto institucí.