Mezinárodní politika 1, 2002 - Zahraniční politika ČR v roce 2001

Mezinárodní politika 1/2002

Téma: Zahraniční politika ČR v roce 2001

Obsah:

SVĚTOZOR 2
ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČR V ROCE 2001 / -zz- 3
ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČR V ROCE 2001
ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY: MOŽNOSTI STŘEDNĚ VELKÉHO STÁTU /
Projev ministra zahraničních věcí ČR Jana Kavana v Senátu PČR 4
ČLENSTVÍ ČR V NATO: SPOLUZODPOVĚDNOST ZA OSUD SVĚTA /
Vystoupení prezidenta republiky Václava Havla během veřejného slyšení v Senátu Parlamentu
České republiky o zahraniční politice České republiky 7
ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA PŘED VSTUPEM DO EVROPSKÉ UNIE / Vladimír Handl,
Jan Hřích, Radek Khol, Petr Pavlík 9
ČESKÁ REPUBLIKA A NATO / Vladimír Nálevka 12
SLIBNÁ KONCEPCE VS. KLESAJÍCÍ ROZPOČET: ČESKÁ ROZVOJOVÁ POMOC
NA ROZCESTÍ?/ Petr Lebeda 13
EKONOMICKÝ OBZOR
ZA RŮSTEM ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ČR STOJÍ TAKÉ KVALITNÍ
MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA / Libor Lukášek 15
PROMĚNY TERITORIÁLNÍ STRUKTURY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY / Jan Hřích 17
ČÍNA VE SVĚTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACI / Jiří Fárek 20
VZTAHY A PROBLÉMY
(II.) „GROUND ZERO“ NADĚJE A BOJKOT POSTBIPOLÁRNÍHO MULTILATERALISMU
A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA / Petr Lebeda 22
BOJ PROTI TERORISMU A MEZINÁRODNÍ PRÁVO / Veronika Bílková 25
ESTONSKO-RUSKÁ RAPSODIE / Vratislav Košťál 27
VELKÁ HRA, TENTOKRÁT S NOVÝMI AKTÉRY A SÁZKAMI / Jan Eichler 29
REAKCE ORGANIZACE AMERICKÝCH STÁTŮ NA TERORISTICKÉ ÚTOKY V USA / Radomír Jungbauer 31
BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA EU V ROCE 2001 –
MÍRNÝ POKROK V MEZÍCH DOHODY? / Radek Khol 32
VOLNÁ TRIBUNA
VEŘEJNÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA / Otto Pick 34
PŘÍBĚH ZVANÝ MAKEDONIE / Marek Ženíšek 34
KAUZA VLASOV ZNOVU PŘED SOUDEM / RICHARD SEEMANN 38
JE PROFESIONALIZACE ARMÁDY PRO ČESKOU REPUBLIKU PŘÍNOSEM Z VOJENSKÉHO,
SPOLEČENSKÉHO A MEZINÁRODNĚPOLITICKÉHO HLEDISKA? / Martin Piperek 39
RECENZE
PŘIPOMENUTÍ AUTORA METOD KOMUNISTICKÉ PROPAGANDY / Zdeněk Zbořil 41
DĚJINY ARMÉNIE / Václav Poštolka 42
MEZINÁRODNÍ POLITIKA PODRUHÉ / zz 42
VÝVOJ A PERSPEKTIVY STRANY DEMOKRATICKÉHO SOCIALISMU (PDS)
V NĚMECKU PO SJEDNOCENÍ 43

 

Mezinárodní vztahy 1/2002 (PDF; 568 KB)

Nahoru