Elektronické zdroje

Databáze/portály 

Anopress (databáze)

Plnotextová databáze českých médií – noviny, časopisy, online média a přepisy vybraných rozhlasových a televizních vysílání od roku 1996. 
Nápověda - viz dokumenty.

 

EBSCO (databáze)

EBSCO umožňuje přístup k 10 databázím obsahujícím více než 3.300 titulů odborných časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 1300 publikací příručkového charakteru s plnými texty z oblasti humanitních a společenských věd a lékařství.

  • Academic Search Complete – multioborová, částečně plnotextová databáze pro akademický výzkum obsahující odborné časopisy, výzkumné zprávy, knihy a další informační zdroje.
  • Business Source Complete – plnotextová databáze obsahující recenzované časopisy z oblasti obchodu, včetně marketingu, managementu, bankovnictví, financí a dalších. 
  • Regional Business News – plnotextová, regionální databáze business publikací pro oblast Spojených států a Kanady obsahující noviny, časopisy, rozhlasové a televizní zprávy a další zdroje.
  • Nápověda - viz dokumenty

 

 

IREON (portál)

Portál sdružující výzkumné instituce se zaměřením na mezinárodní vztahy. Zpřístupňující dokumenty a vybrané mezinárodní smlouvy z oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, mezinárodní spolupráce a regionálních studií.

  • Portál umožňuje vyhledávání v následujících databázích: World Affairs Online (články, studie od roku 1974), Database ECONIS (ekonomická literatura), Library of the Fridrich Ebert Foundation (politické a sociální témata a soudobé dějiny Německa i dalších zemí).
    GIZ Database LITDOK, SciencePo – Part of Library Collections (články k tematice mezinárodních vztahů), Online Contents IBLK (články zabývajících se politologií, ekonomií, vybranými regiony) WAO-Treaties (mezinárodní smlouvy z oblasti bezpečnostní od roku 1945).

  • Nápověda

 

Knihovny.cz (portál)

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven – komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

 

PressReader (databáze)

Plnotextová, multioborová databáze periodik obsahující plné texty více než 7 000 deníků a magazínů z více než 100 zemí světa, včetně České republiky. Kromě aktuálních vydání jsou dostupná také vydání starší, obvykle po dobu tří měsíců.
Nápověda - viz dokumenty.

Taylor and Francis - Social Science & Humanities Library (databáze)

Plnotextová databáze zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy nejen vydavatelství Taylor & Francis, Routledge. Z přes 1400 časopisů je 950 titulů ve Web of Science.
Nápověda - viz dokumenty.

 

Periodika, k nimž je zakoupena i elektronická verze

Deníky 

 

Dokumentové centrum české zahraniční politiky

Dokumentové centrum české zahraniční politiky fungovalo ve spolupráci s knihovnou. Projekt vznikl jako součást grantu GAČR „Česká zahraniční politika a post-západní globální řád“ (registrační číslo: 14-274965). Cílem projektu bylo přehledně na jednom místě poskytnout zásadní informace o české zahraniční politice, a to především pro badatele v oblasti zahraničních vztahů České republiky, ale i pro širší odbornou veřejnost.

Archivujeme informace z těchto zdrojů: Vláda České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Poslanecká sněmovna, Senát a Prezident České republiky.

Vyhledávání probíhá pomocí katalogu knihovny.

Pro vyhledání materiálů výhradně z Dokumentového centra je nutné použít „Kombinované“ vyhledávání a signaturu DOCZ. V Dokumentovém centru je možno vyhledávat relevantní informace na základě: klíčového slova, autora, vydávající instituce, aktéra, geografické polohy a času.

 

Média států světa

 

Nápověda - Anopress

Nápověda - Ebsco

Nápověda - PressReader

Nápověda - Taylor & Francis