Elektronické zdroje

Databáze/portály 

Anopress (databáze)

Plnotextová databáze českých médií – noviny, časopisy, online média a přepisy vybraných rozhlasových a televizních vysílání od roku 1996. 

 

EBSCO (databáze)

EBSCO umožňuje přístup k 10 databázím obsahujícím více než 3.300 titulů odborných časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 1300 publikací příručkového charakteru s plnými texty z oblasti humanitních a společenských věd a lékařství.

 • Academic Search Complete – multioborová, částečně plnotextová databáze pro akademický výzkum obsahující odborné časopisy, výzkumné zprávy, knihy a další informační zdroje.
 • Business Source Complete – plnotextová databáze obsahující recenzované časopisy z oblasti obchodu, včetně marketingu, managementu, bankovnictví, financí a dalších. 
 • Regional Business News – plnotextová, regionální databáze business publikací pro oblast Spojených států a Kanady obsahující noviny, časopisy, rozhlasové a televizní zprávy a další zdroje.
 • Nápověda

 

Infobanka ČTK

Databáze zpravodajství ČTK o evropských záležitostech. Každý den v průměru 100 aktuálních zpráv z Evropy s ověřenými fakty a ve věcných a historických souvislostech.

 

IREON (portál)

Portál sdružující výzkumné instituce se zaměřením na mezinárodní vztahy. Zpřístupňující dokumenty a vybrané mezinárodní smlouvy z oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, mezinárodní spolupráce a regionálních studií.

 • Portál umožňuje vyhledávání v následujících databázích: World Affairs Online (články, studie od roku 1974), Database ECONIS (ekonomická literatura), Library of the Fridrich Ebert Foundation (politické a sociální témata a soudobé dějiny Německa i dalších zemí).
  GIZ Database LITDOK, SciencePo – Part of Library Collections (články k tematice mezinárodních vztahů), Online Contents IBLK (články zabývajících se politologií, ekonomií, vybranými regiony) WAO-Treaties (mezinárodní smlouvy z oblasti bezpečnostní od roku 1945).

 • Nápověda

JSTOR (databáze)

Journal Storage představuje online databázi digitalizovaných plných textů z vybraných vědeckých časopisů. Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po embargo tří až pěti let od současnosti.

 • Arts & Sciences I – plnotextová, multioborová databáze obsahující časopisy z oblasti ekonomiky, historie, společenských věd a sociologie.
  Arts & Sciences II – plnotextová, multioborová databáze rozšiřující databázi Arts & Sciences I, navíc obsahuje tituly z oblasti archeologie, antiky a teritoriálních studií. 

 

Knihovny.cz (portál)

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven – komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

 

PressReader (databáze)

Plnotextová, multioborová databáze periodik obsahující plné texty více než 7 000 deníků a magazínů z více než 100 zemí světa, včetně České republiky. Kromě aktuálních vydání jsou dostupná také vydání starší, obvykle po dobu tří měsíců.

Web of Science (databáze)

Bibliografická citační databáze zahrnuje více než 10 000 nejvýznamnějších recenzovaných vědeckých časopisů z celého světa včetně Open Access časopisů a více než 110 000 konferenčních příspěvků. 

 

Periodika, k nimž je zakoupena i elektronická verze

Ročenky

DeníkyDokumentové centrum české zahraniční politiky

Dokumentové centrum české zahraniční politiky fungovalo ve spolupráci s knihovnou. Projekt vznikl jako součást grantu GAČR „Česká zahraniční politika a post-západní globální řád“ (registrační číslo: 14-274965). Cílem projektu bylo přehledně na jednom místě poskytnout zásadní informace o české zahraniční politice, a to především pro badatele v oblasti zahraničních vztahů České republiky, ale i pro širší odbornou veřejnost.

Archivujeme informace z těchto zdrojů: Vláda České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Poslanecká sněmovna, Senát a Prezident České republiky.

Vyhledávání probíhá pomocí katalogu knihovny.

Pro vyhledání materiálů výhradně z Dokumentového centra je nutné použít „Kombinované“ vyhledávání a signaturu DOCZ. V Dokumentovém centru je možno vyhledávat relevantní informace na základě: klíčového slova, autora, vydávající instituce, aktéra, geografické polohy a času.

 

Média států světa