Anna Lindh Foundation

Nadace Anny Lindh (ALF) pro dialog kultur je mezivládní institucí spojující 42 zemí Evropy a jižního a východního Středomoří. Cílem Nadace je podporovat dialog a spolupráci v euro-středomořské oblasti, a přispět tak k lepšímu vzájemnému porozumění, důvěře a respektu, bezpečí a míru v regionu a na světě.

ALF vznikla v roce 2005 a dnes je známa jako největší „síť sítí“, spojující na 4000 organizací občanské společnosti v euro-středomořském regionu. V České republice sdružuje více než 40 neziskových organizací, kulturních spolků, univerzit, organizací pracujících s mládeží, jazykových škol a dalších subjektů. Česká síť ALF sídlí při Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. 

Možnost zapojit se do sítě ALF může každý. Členové mají přístup ke stovkám organizací, do jejichž projektů a iniciativ se mohou zapojit, nebo naopak v nich nalézt partnery pro svoje projekty. ALF pravidelně také vypisuje vlastní granty a během roku nabízí mnoho příležitostí vyjet do Středomoří a Evropy na zajímavé vzdělávací akce. Na české úrovni ALF každoročně svým členům poskytuje zdarma školení; podporuje propagaci akcí členů, nabízí možnost účastnit se společných projektů a podněcuje sdílení zajímavých výstav, vzdělávacích materiálů, prostorů pro akce apod.  

Členství je bezplatné a nepředstavuje téměř žádnou administrativní zátěž. Přihláška k členství je dostupná na odkaze níže.

Nová platforma Intercultural Dialogue Hub, který byl zřízení Sekretariátem ALF nejen pro vaši inspiraci, ale také pro sdílení vašich pozitivních zkušeností a dobré praxe.

 

Koordinátorka české sítě ALF

Externí odkazy