Dokumenty

Boj proti korupci

Rezortní interní protikorupční program MZV

Ústav mezinárodních vztahů má sjednanou smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. et Mgr. Pavlem Pytlíkem, Smlouva je k nalezení v registru smluv.

Veřejné zakázky

Seznam vypsaných veřejných zakázek

Etický kodex výzkumu a protikorupční program

Výzkumní pracovníci a pracovnice, externí spolupracovníci a spolupracovnice i stáže Ústavu mezinárodních vztahů se řídí etickým kodexem a Resortním interním protikorupčním programem MZV a podřízených organizací. 

Povinně zveřejňované údaje

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWIG)

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete kontakt k podání oznámení. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup.

Příslušná osoba: Mgr. Šárka Kosíková
Email: kosikova@iir.cz
Telefon: +420 605 222 721

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Příslušná osoba: Mgr. Šárka Kosíková
Email: kosikova@iir.cz
Telefon: +420 605 222 721

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO)

GDPR

Směrnice o nakládání a ochraně osobních údajů v Ústavu mezinárodních vztahů v.v.i., č. 33

Eduroam

Podmínky připojení a aktivace eduroam účtu.