Dokumenty

Boj proti korupci

Rezortní interní protikorupční program MZV

Ústav mezinárodních vztahů má sjednanou smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. et Mgr. Pavlem Pytlíkem ze dne 01.02.2019 ve výši 14 400,- Kč a tato částka je vyplácena měsíčně. Smlouva je k nalezení v registru smluv.

Veřejné zakázky

Seznam vypsaných veřejných zakázek

Etický kodex výzkumu a protikorupční program

Výzkumní pracovníci a pracovnice, externí spolupracovníci a spolupracovnice i stáže Ústavu mezinárodních vztahů se řídí etickým kodexem a Resortním interním protikorupčním programem MZV a podřízených organizací. 

Povinně zveřejňované údaje

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

GDPR

Směrnice o nakládání a ochraně osobních údajů v Ústavu mezinárodních vztahů v.v.i., č. 33

Eduroam

Podmínky připojení a aktivace eduroam účtu.