Nabízíme nově dvě pracovní pozice - referent/ka a vedoucí konferenčního úseku!

Mezinárodní politika

Mezinárodní politika je populárně-naučný časopis, jenž má za cíl šíření poznatků z oblasti mezinárodních vztahů. Přinášíme analýzy a komentáře nejrůznějších zahraničních témat, ale najdete u nás i rozhovory, recenze, ankety nebo volnou tribunu. Naši autoři, kterými jsou jak odborníci v dané oblasti, tak i mladší začínající vědci, popularizační formou přibližují témata světové politiky široké veřejnosti.

26. 7. 2021 Martin Pýcha

V současnosti vrcholí několikaleté jednání o reformě zemědělské politiky jak na evropské úrovni, tak také u nás doma v Česku. To, že se již po několikáté opakuje situace, kdy nebyly evropské orgány schopny najít shodu včas a je nutné zavést dočasné období pro přechod na nové podmínky, ukazuje, jak s...

Časopis poprvé vyšel v roce 1956, následně v roce 1969 bylo v důsledku politické situace vydávání časopisu zastaveno a obnovilo se až v demokratických poměrech v roce 1990. Ústav mezinárodních vztahů se na vydávání Mezinárodní politiky podílí od roku 1992 a dnes se časopis řadí k stěžejním projektům ÚMV popularizujícím vědu.   

Mezinárodní politika v minulosti vycházela jako měsíčník, od roku 2013 byla převedena do čistě elektronické podoby. Od roku 2020 kromě online vydání Mezinárodní politika připravuje 3 tematicky zaměřená tištěná čísla ročně.  

Od roku 2019 je šéfredaktorkou Tereza Soušková.  

Archiv

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru