Partneři

  • Institut věd o člověku (IWM)
  • The Institute of Foreign Affairs and National Security and the Korea National Diplomatic Academy and the Republic of Korea (IFANS)
  • Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)
  • FSV UK - správa DB globálních prohibičních režimů (DGPR)
  • Institute of International Politics and economics, Belgrade, Serbia
  • Ústav státu a práva AV ČR - Dohoda o výzkumné spolupráci
  • FSV UK - Spolupráce při realizaci doktorského studijního programu
  • CERI Sciences Po (Paříž)