Sledujte mimořádné analýzy Ústavu mezinárodních vztahů k ozbrojenému konfliktu na Ukrajině. Naše výzkumnice a výzkumníci analyticky zasazují válku proti Ukrajině do širších souvislostí a nabízí zasvěcené odpovědi na zásadní otázky, ale i neotřelé pohledy či nečekané kontexty. Navštěvujte nás zde nebo na Twitteru @IIR_Prague #Ukrajina.

23. 5. 2022

The Pre-Presidency Conference is a prestigious high-level meeting supported by the Trans European Policy Studies Association (TEPSA), the oldest trans-European research network which spans across 37 European countries. The conference is organized twice a year in the capital of the country of the upc...