Kariéra a stáže

Ústav mezinárodních vztahů Praha (ÚMV) je již více než šedesát let prestižní akademickou institucí pro studium mezinárodních vztahů v České republice. Díky svému zapojení do mezinárodních výzkumných sítí vytváří akademický výzkum nejvyšší kvality jak v oblasti mezinárodních vztahů, tak i přidružených oborů. ÚMV je nezávislá vědecká instituce, zřízená Ministerstvem zahraničních věcí ČR, která analyzuje zahraniční politiku, spoluutváří rozhodovací procesy na vnitrostátní i na evropské úrovni. Pilířem činností institutu je také vzdělávání – rozšiřování horizontů v rámci odborných, intelektuálních a veřejných debat o zahraniční politice a globálních otázkách. ÚMV sídlí v historickém centru Prahy a jeho umístění a knihovna poskytují inspirativní prostředí pro vědce a studenty mezinárodních vztahů.

Práce v ÚMV

Práce v ÚMV je skvělou příležitostí pro výzkumníky a výzkumnice se silným výzkumným profilem, kteří zároveň usilují o zapojení do veřejného dění a tvorby politik v duchu ústavního sloganu #ExpertiseToImpact. Výzkumné prostředí v ÚMV je intelektuálně stimulující a plně mezinárodní díky používání angličtiny jako hlavního pracovního jazyka výzkumného oddělení. Nabízí rovnováhu mezi pracovním a osobním životem - díky dětské skupině, pružné pracovní době a možnosti práce z domova. Široký a profesionální tým podpory pro výzkumnou a veřejnou činnost je samozřejmostí. Úspěšným uchazečům ze zahraničí nabízí příspěvek na relokaci a kurzy českého jazyka.

Podrobné informace

Nábor zaměstnanců/-kyň a podpora jejich profesního růstu jsou zajišťovány HR úsekem.

Pomůže vám