Historie

ÚMV zkoumá mezinárodní politiku již přes šest desetiletí. Navazuje na Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii (ÚMPE) založený Ministerstvem zahraničních věcí v roce 1957. Během Pražského jara se pracovníci ÚMPE aktivně zapojili do reformního procesu. V důsledku toho byl ústav na začátku období normalizace v roku 1970 zrušen a reformně smýšlející pracovníci propuštěni.

Náhradou za ÚMPE zřídilo Ministerstvo zahraničních věcí ještě v témže roce Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV). Společenské uvolnění 2. poloviny 60. let bylo vystřídáno silným ideologickým vlivem na činnost ústavu. I přes tato omezení však ÚMV zůstával v kontaktu se zahraničím, včetně západních zemí. Významnou roli v této době začala hrát knihovna ÚMV, která díky těmto kontaktům získávala knihy a jiné informační materiály, které v tehdejším Československu nebyly nikde jinde k dispozici.

Po Sametové revoluci roku 1989 prošel Ústav mezinárodních vztahů radikálními změnami. Spolu s příchodem nových pracovníků se odehrálo i zásadní přesměrování výzkumných aktivit a programů. Témata projektů, na kterých se výzkumní pracovníci rozhodli podílet, se výrazně rozšířila, stejně jako spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi podobného typu. Významnou roli v nastavení nového kurzu směřování ÚMV sehrál v této době jeho ředitel prof. Otto Pick.

V průběhu následujících let se ÚMV rozšířil o další dvě složky – nově zřízenou Diplomatickou akademii (později převedenou přímo pod MZV ČR) a Rozvojové středisko, které se později transformovalo v samostatnou Českou rozvojovou agenturu (ČRA). Začal také vedle teoretického čtvrtletníku Mezinárodní vztahy vydávat anglický odborný pololetník Perspectives. Do portfolia svých periodik převzal i populární měsíčník Mezinárodní politika.

Do poslední etapy vývoje vstoupil ÚMV v roce 2007, kdy byl v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. přeměněn na veřejnou výzkumnou instituci, která dnes uskutečňuje mezinárodně konkurenceschopný a společensky relevantní výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a, v souladu se svým posláním, účinně rozšiřuje horizonty české debaty o mezinárodní politice.