Mezinárodní politika 9, 2009 - Globalizace a dglobalizace

Mezinárodní politika 9/2009

Téma: Globalizace a deglobalizace

Obsah: 

Světozor•1

Globalizace, civilizace a antropofagie | -zz-•3

GLOBALIZACE A DEGLOBALIZACE

Jiří Fárek | Globalizace a deglobalizace světového hospodářství •4

Jaroslav Foltýn | Krize jako trest za umělé urychlování globalizace? •7

Aleš Kocourek | Vlajkové lodě a trosečníci na vlnách globalizace •11

Michaela Ševčíková, Miroslav Ševčík | Globalizace ve světle finanční

a hospodářské krize •14

Lubomír Mlčoch | „Současná ekonomická krize je krizí morálního

a právního řádu“ •17

DVA POHLEDY

Robert Pejša, Milan Zemko | Slovensko-maďarské vztahy •21

VZTAHY A PROBLÉMY

Luděk Urban | Bilance východního rozšíření (2004–2009):

přínos pro obě strany •22

Ferdinand Vrábel | Socha svätca, alebo trójsky kôň?

Na okraj udalostí v Komárne •24

Martin Ehl | Jak bude Visegrád volit v čase krize •27

ZEMĚMI SVĚTA

Zdeněk Štipl | Rodina Néhrú-Gándhí. Příběh politické dynastie,

prozatím o čtyřech dějstvích •29

Jan Záhořík | Eritrea jako faktor nestability v Africkém rohu •33

Martina Ponížilová | Třicet let islámského režimu v Íránu •35

RECENZE

Pavel Kopecký | Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru•39

 

Mezinárodní politika 9/2009 (PDF; 1.83 MB)

Nahoru