04/09/2019

České zájmy v roce 2019: Analýzy ÚMV

Ústav mezinárodních vztahů s radostí představuje svou nejnovější publikaci, České zájmy v roce 2019: Analýzy ÚMV. Autorský kolektiv si v ní klade za cíl konstruktivně přispět do debaty ohledně formování zahraniční politiky České republiky.

Činí tak především s ohledem na Programové prohlášení vlády České republiky, jenž označilo za hlavní motiv české zahraniční politiky prosazování národních zájmů. Kolektiv výzkumných pracovníků ÚMV vedený Alicí Kizekovou, výzkumnou pracovnicí Centra vztahů EU-Asie, proto nahlíží na klíčové zahraničněpolitické otázky současnosti ve snaze tyto zájmy identifikovat. Záběr publikace je široký, diskutována jsou tak témata obecná i konkrétnější ve vztahu jak k Evropě, tak k celému světu.

Pro Českou republiku se dle autorského kolektivu z hlediska vlastní bezpečnosti a obrany jeví jako vhodné přijmout realističtější cíle a ty důsledněji plnit, aby mohly být efektivně využity všechny dostupné zdroje. Ve statích věnovaných V4 a energetice (projektu Nord Stream 2) pak autoři doporučují zaujmout jasný a srozumitelný postoj vedoucí k celoevropské shodě a spolupráci, nikoliv dalším sporům uvnitř Evropské unie. Speciální pozornost je věnována Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvě), jejíž ratifikaci a implementaci v České republice autoři identifikují jako důležitý národní zájem.

Mimo geografický rámec evropského kontinentu si autorský kolektiv též všímá Číny a Indie. Zatímco vůči Číně doporučuje především vyjasnit český postoj a postavit ho na racionální základ, v případě rovněž globálně významné a ideově bližší Indie navrhuje kolektiv dále rozvíjet oboustranně přínosnou spolupráci a kontakty. Ve světovém měřítku by potom Česká republika měla co možná nejvíce prosazovat účinná multilaterální řešení, která jsou pro ni principiálně nejvýhodnější. Zároveň s tím se jako klíčový národní zájem jeví i formulace obecné a účinné strategie rozvojové politiky a její následná implementace.