Hybridní válka v českém kontextu: Kritické reflexe

Ústav mezinárodních vztahů Vás srdečně zve na seminář "Hybridní válka v českém kontextu: Kritické reflexe", který se bude konat dne 18. 2. 2019 v 16:30.

18. 2. 2019 (16:30)

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Slovník (nejen) české debaty o bezpečnosti se v minulých letech změnil. Koncept hybridní války se postupně rozšířil z Ukrajiny i do České republiky a mezi hybridními hrozbami se tak objevili nejen neoznačení bojovníci nepřátelské velmoci, či její tajné služby, ale také třeba webové portály šířící (dez)informace, jež by mohly napomáhat politice Ruské federace.

Jak vlastně došlo k tomu, že se v České republice nastavilo určité chápání konceptu hybridních hrozeb? Kdo jsou hlavní hybatelé této agendy? A je koncept hybridní války vůbec dobrým nástrojem pro to, abychom pochopili, co se v současné době ve společnosti a v bezpečnostní oblasti děje?

Seminář představí tři v nedávné době publikované texty, které představují jedny z prvních akademickým výzkumem podložených pokusů se s těmito otázkami kriticky vyrovnat.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pracovním jazykem je čestina.

Organizer