Debata: Ruská mediální propaganda v Pobaltí?

9. května 2017 Ústav mezinárodních vztahů společně s Radou pro mezinárodní vztahy uspořádali debatu s názvem „Ruská mediální propaganda v Pobaltí?".

9. 5. 2017 (16:30)

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Léta, po která byla pobaltské státy součástí Sovětského svazu, zanechala na etnickém složení jejich obyvatelstva značnou stopu. V současnosti tvoří rusky mluvící menšina přibližně 1/4 estonské a lotyšské populace. Snaha o integraci menšin do domácí společnosti je vzhledem k historické tradici vzájemné nevraživosti častokrát obtížná, přičemž v mnohých případech příslušníkům této početné skupiny doposud nebylo uděleno státní občanství dané země. Události na Krymu a vedení hybridní války na Ukrajině vzbuzují v Pobaltí nedůvěru k svému nevyzpytatelnému východnímu sousedovi a jeho případné snaze ovlivnit mínění ruské diaspory prostřednictvím mediálního vysílaní. Jsou tyto obavy z šíření ruské propagandy opodstatněné?

Součástí debaty byla i výstava plakátů „Migrace do Evropy“ a „Kde domov můj“.

 

Auspice

Rada pro mezinárodní vztahy

Topics and regions