Aktuální bezpečnostní výzvy v transatlantickém prostoru

Seminář, jehož hlavním hostem byl Francois Heisbourg, z International Institute for Strategic Studies, Londýn.

25. 8. 2014 (15:30)

Tento obsah není aktuální Nerudova 3, Praha 1

Francois Heisbourg přednesl úvodní slovo na tomto semináři, který se týkal současných bezpečnostních výzev v transatlantickém prostoru. Hlavním tématem diskuse byla probíhající krize na Ukrajině a reakce NATO a EU. Zároveň se diskutující dotkli vedle rizik spojených se situací na “východě” i potenciálním hrozbám přicházejících z jižního směru, zejména s ohledem na působení radikálních uskupení v širokém oblouku sahajícím od Nigérie přes severní a subsaharskou Afriku až na Blízký východ.