Mezinárodní politika 4, 2009 - Východní partnerství

Mezinárodní politika 4/2009

Téma: Východní partnerství

Obsah:

Světozor•1

Tažení Evropské unie na Východ | -zz-•3

VÝCHODNÍ PARTNERSTVÍ

Michal Thim | Východní partnerství:

Světlo na konci tunelu východní politiky Evropské unie? •4

Ondřej Horký, Petr Kratochvíl | Znovuzrození evropského kolonialismu?

Odvrácená tvář Evropské politiky sousedství •6

Kai-Olaf Lang | Víc než jenom Rusko.

Německo a evropská východní politika •9

Lukáš Tichý | Význam jižního Kavkazu pro energetickou politiku EU

a rusko-gruzínský konflikt •12

Pavel Máša | Evropská samozřejmost sebestředné Ukrajiny •15

Filip Tesař | Kolik vydojit ze dvou krav? •18

Jurij Drakochrust | Teplý vítr ze Západu? •21

Petra Kuchyňková | Role Východního partnerství

v energetické politice Evropské unie •24

Alexandr Vondra | „Východní partnerství nikoho nikam

‚nevytlačuje‘ a ani nikam ‚neproniká‘“ •28

DVA POHLEDY

Kateřina Šafaříková, Zdeněk Müller | Předsednictví

České republiky v Evropské radě •31

VZTAHY A PROBLÉMY

František Mrázek | Složitý vztah Francie k Severoatlantické alianci •32

ZEMĚMI SVĚTA

Miroslav Šepták | Oranžová zůstává na politické mapě Rakouska.

Zemské volby v Korutanech a Salcbursku •35

Michal Mravinač | Severní Irsko: Jako za starých zlých časů? •38

VOLNÁ TRIBUNA

Taťána Jančárková | Jak (ne)rozmrazit konflikt:

Náhorní Karabach po rusko-gruzínské krizi •41

Mezinárodní politika 4/2009 (PDF; 1.80 MB)

Nahoru