Mezinárodní politika 8, 2001 - Afrika

Mezinárodní politika 8/2001

Téma. Afrika


Obsah:

SVĚTOZOR 2
HIC SUNT LEONES... / -zz- 3


AFRIKA
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝZVY PRO AFRIKU / Jiří Hlaváček 4
AFRICKÁ SOCIÁLNÍ SKUTEČNOST A DĚJINY / Luboš Kropáček 8
ETIOPSKO-ERITREJSKÁ VÁLKA 1998–2000 / Alemayehu Kumsa 10
ZKUŠENOSTI A MÍNĚNÍ TĚCH, KTEŘÍ ŽIJÍ NA OKRAJI SPOLEČNOSTI / Jan K. Coetzee 12


VZTAHY A PROBLÉMY
POLITICKÁ SITUACE V BASKICKU A JEJÍ KOŘENY / Tomáš Buchtele 16
KRIZE ANTIMEČIARISMU / Vladimír Srb 19
SMLOUVA O VŠEOBECNÉM ZÁKAZU JADERNÝCH ZKOUŠEK / Jiří Matoušek 21
STRANICKO-POLITICKÁ DISKUSE O VŠEOBECNÉ BRANNÉ POVINNOSTI
V NĚMECKU / Zdeněk Kříž 24


ZEMĚMI SVĚTA
BULHARSKÉ VOLBY, NÁRODNÍ HNUTÍ A CAR SIMEON / Zdeněk Zbořil 27
BRITSKÉ VOLBY: MIDTERM BLUES ANEB NEW LABOUR OPĚT U MOCI / MILAN KOCOUREK 29


EKONOMICKÝ OBZOR
VÝZNAMNÝ NÁSTROJ EU PRO OCHRANU EVROPSKÝCH VÝVOZCŮ / Jan Hřích 32
POSTAVENÍ AFRIKY V GLOBALIZUJÍCÍM SE SVĚTĚ / Jan Vraný 34
INICIATIVY BRETTONWOODSKÝCH INSTITUCÍ K PŘEKONÁVÁNÍ PROPASTI
V EKONOMICKÉ ÚROVNI A JEJICH REALIZAČNÍ PRAVDĚPODOBNOST (I.)
Jaroslav Foltýn, Aloiz Neustadt 36


EVROPSKÁ UNIE
PŘEDSEDNICTVÍ S BUŘINKOU: BELGIE V ČELE EU / Petr Drulák 38


VOLNÁ TRIBUNA
AFRICKÝ STÁT NA POČÁTKU TŘETÍHO MILENIA / Petr Skalník 40
KOLIK STRATEGIE LZE SKRÝT V JEDNOM REGIONU? / Jiří Štěpanovský 42
DOKUMENTY
VYSTOUPENÍ PIERRA MOSCOVICIHO NA UK V PRAZE 44


RECENZE
LITERATURA, KOLONIALISMUS A BOJ PROTI KULURNÍMU IMPERIALISMU / Mesfin Gedlu 46

Mezinárodní politika 8/2001 (PDF; 1.6 MB)

Nahoru