Česká rozvojová spolupráce v roce 2020

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. pro Vás připravil prezentaci nových publikací s diskusí na téma Česká rozvojová spolupráce v roce 2020 Kde jsme a kam směřujeme? 

15. 9. 2011 (15:00)

Tento obsah není aktuální ÚMV

Cílem akce bylo poskytnout prostor pro zamyšlení nad současnými trendy rozvojové spolupráce jako dynamické součásti české zahraniční politiky, jejím zakotvení v české společnosti a dopadech na chudé komunity v zemích Jihu v kontextu současných geopolitických změn.
Prezentovány a diskutovány byly první česká odborná kniha o zahraniční rozvojové spolupráci "Česká rozvojová spolupráce: diskurzy, praktiky, rozpory" (Sociologické nakladatelství) a policy paper ÚMV "Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020: Stará pevnost, černý pasažér, chytrá horákyně nebo dobrá Evropanka?"

Hosté:

Nicol Adamcová, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR
Petr Lebeda, ředitel Pražského institutu pro globální politiku - Glopolis

Přečtěte si informace o knize Ondřeje Horkého "Česká rozvojová spolupráce: diskurzy, praktiky, rozpory"
a policy paper Ondřeje Horkého "Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020: Stará pevnost, černý pasažér, chytrá horákyně nebo dobrá Evropanka?"

Pozvánkový leták si můžete stáhnout zde.

Pracovní jazyk:

čeština