Česká zahraniční politika – současnost i budoucnost

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. se připojil k největšímu vědeckému festivalu v České republice a srdečně vás zve na přednášku v jeho rámci, která se bude věnovat současnosti a budoucnosti české zahraniční politiky.

6. 11. 2013 (17:00)

Tento obsah není aktuální Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Prague 1

TVT 2013 logo

Přednášející:

JUDr.Vladimir Handl, CSc.

Ing. Rudolf Fürst, Ph.D.

Rádi bychom Vám záživnou formou představili část naší vědecké práce, která obnáší mimo jiné podrobnou analýzu české zahraniční politiky, její hodnocení a návrhy scénářů do budoucnosti. Každý rok přinášíme v knižní podobě ročenku české zahraniční politiky, kde popisujeme její důležité momenty a strategie na základě rozhovorů s diplomaty, politiky a dalšími, kteří české působení ve světě ovlivňují.

Neomezujeme se však na pouhý popis státních návštěv: z ÚMV také předkládáme konkrétní doporučení, jak českou zahraniční politiku zefektivnit vzhledem k jejím zájmům a hodnotám nebo navrhujeme možné scénáře budoucího vývoje jako podklad pro rozhodování české diplomacie. Možné návrhy bychom s Vámi rádi probrali a poslechli si právě ten Váš pohled na problematiku zahraniční politiky. Určitě též rádi prodiskutujeme jakoukoli aktualitu ze zahraničí i ČR, která se nějak dotýká oblastí našeho výzkumu.

Doporučujeme přijít včas, kapacita sálu je omezena.

Vstup volný.

Více informací o Týdnu vědy a techniky naleznete na www.tydenvedy.cz

Spolupráce / Záštita

Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky