6. 6. 2018 Tento obsah není aktuální

Česko-ruské diskuzní fórum

Memorandum o porozumění mezi Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV) a Moskevským státním institutem mezinárodních vztahů (MGIMO) o založení Česko-ruského diskusního fóra bylo podepsáno v rámci návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Rusku 22. listopadu 2017 v Moskvě. Diskusní fórum má být platformou umožňující široký, otevřený a konstruktivní dialog a rozvoj mezilidských kontaktů v oblasti dvoustranných vztahů. Memorandum slavnostně podepsali rektor MGIMO Anatolij Vasiljevič Torkunov a ředitel ÚMV Petr Kratochvíl. 

Fórum zprostředkovává otevřenou výměnu názorů mezi experty a akademiky obou zemí a bude proto neveřejné. Uskuteční se 7. června za účasti 10 - 15 expertů z každé strany. Výstupy z jednání budou poté oznámeny po jeho skončení. V letošním roce bude tématem spolupráce v oblasti vzdělávání, a to jak současný stav akademické práce, tak i stav studentské nebo vědecké mobility. Opomenut nebude ani stav výuky ruštiny/češtiny či aktuální problémy akademického vzdělání jako je financování, akreditace aj. ČR v rámci této problematiky usiluje o rozšíření možností studentské mobility, vědecké výměny, anebo například podporu výuky češtiny v Ruské Federaci. Dalším diskusním tématem jsou významná výročí v našich vzájemných vztazích, zhodnocení výsledků historiografického zkoumání těchto událostí na obou stranách a v neposlední řadě možnost lepšího přístupu do ruských archivů pro naše badatele.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Memorandum v českém jazyce.

Memorandum v anglickém jazyce.