31. 5. 2018 Tento obsah není aktuální

Drulák a streetart na ambasádě v Paříži

Ve středu 16. května proběhlo slavnostní zahájení výstavy Česko-francouzský street art, v rámci které si připomínáme významná česká a francouzská výročí roku 2018. Velvyslanec ČR v Paříži Petr Drulák v krátkém rozhovoru pro Mezinárodní politiku odkrývá pozadí této výstavy a souhrnně hodnotí vývoj česko-francouzských vztahů.

Co stálo za myšlenkou uspořádání open-air výstavy na půdě velvyslanectví v Paříži, která má představovat české a francouzské streetartové umělce?

Spojilo se zde několik věcí. Při procházkách po Paříži jsem si uvědomil, jak street art dokáže oživit jinak nezajímavé čtvrti a zároveň jsem si položil otázku, zda by se hodil i do sedmého obvodu, kde sídlí naše velvyslanectví a kde jinak takový druh umění nenajdete. Také jsme hledali různé způsoby, jak si s Francouzi připomenout významná společná výročí, především roky 1918 a 1968. Chtěli jsme oslovit širší publikum, které na obvyklé akce, jakými jsou koncerty či konference, nechodí.

Jakou měla a má výstava odezvu?

Zatím jednoznačně pozitivní. Každý, s kým jsem měl možnost mluvit, si ji pochvaluje. Kdykoliv se podívám z okna, tak si ta díla někdo fotí. Jsem rád, že se nám podařilo získat podporu i těch, kteří zpočátku byli vůči celému projektu dost nedůvěřiví.

Jak probíhal samotný vznik těchto venkovních děl? Překvapilo Vás něco při jejich vzniku?

S umělci jsme byli domluveni, že nám ukáží návrhy svých obrazů a pak je nanesou na plot ambasády. Samozřejmě, že některé návrhy se v průběhu trochu vyvíjely, ale to už patří k věci. Nejvíce mne asi překvapilo, že když jsem to celé viděl hotové na plotě, tak jsem si uvědomil, jak je to pestré a jak skvěle se to doplňuje.

Které z letošních významných výročí česko-francouzských vztahů považujete za nejdůležitější a proč?

Století od konce první světové války a založení Československa. První světová válka představovala zásadní přeryv v dějinách Evropy a pro nás také možnost získat vlastní stát. Francie v tom hrála naprosto klíčovou roli – na jejím území vzniká československá armáda a je první zemí na světě, která Československo uznala.

Jak se za Vašeho působení na velvyslanectví v Paříži vyvíjí česko-francouzské vztahy?

Podařilo se nám dát dohromady řadu zajímavých kulturních projektů, které se letos uskutečňují. Některé organizuje přímo ambasáda jako například zmíněný streetartový projekt či úspěšný koncert Kryštofa Mařatky, jiné byly připravovány nezávisle na nás s předstihem jako například probíhající retrospektiva Františka Kupky či připravovaná výstava Alfonse Muchy. Pomáháme také našim firmám při účasti na veletrzích, organizací seminářů a přípravou setkání s francouzskými protějšky. Jsem také rád, že probíhá intenzivní diskuse na úrovni vysokých státních úředníků a očekávám, že až se trochu ustálí naše politická scéna, tak posílí i kontakty na nejvyšší politické úrovni.

Tvorba streetartových děl na plotě české ambasády v Paříži

Zástupce starostky sedmého pařížského obvodu Christophe Poisson
a velvyslanec ČR v Paříži Petr Drulák

V knihovně ÚMV najdete k tématu např.:

MARES, Antoine - Několik zamyšlení nad francouzsko-českými vztah - https://goo.gl/8Y6jU2

MOTEJLKOVÁ, Ludmila - Kulturní diplomacie mezi Československem a Francií v letech 1948-1968 - https://goo.gl/F7DsmN

MÜLLER, Zdeněk - Obraz Česka ve Francii aneb jak vidět sebe přes druhé - https://goo.gl/BXdveu