2. 6. 2016 Tento obsah není aktuální

ÚMV a ČRA se staly HateFree Zone

Ústav mezinárodních vztahů a Česká rozvojová agentura se staly HateFree Zone.

Obě instituce, které sídlí v bezbariérovém domě U kominíčka v Nerudově ulici č. 3 na Malé Straně, se připojily k iniciativě vládní Agentury pro sociální začleňování. Dávají tak jasně najevo svoji otevřenost a toleranci k odlišnostem, protože to jsou základní hodnoty přímo vepsané od cílů jejich činnosti.

Ústav mezinárodních vztahů je veřejnou výzkumnou institucí, která kromě výzkumu mezinárodních vztahů a podpory české zahraniční politiky přibližuje akademický svět a mezinárodní politiku široké veřejnosti. Pořádá ročně desítky akcí, na kterých vystupují hosté a hostky z celého světa. Mezi důležitá témata, kterými se mezinárodní tým výzkumníků a výzkumnic Ústavu mezinárodních vztahů zaobírá, patří bezpečnost a mír, evropská integrace, mezinárodní spolupráce, lidská práva včetně práv žen a sexuálních menšin v mezinárodním rozměru nebo globální rozvoj a nerovnosti. K těmto tématům nabízí také veřejná knihovna ÚMV unikátní soubor zdrojů a nakladatelství ústavu publikuje řadu knih. ÚMV se řídí Etickým kodexem výzkumu.

Česká rozvojová agentura je organizační složkou státu působící v rámci Ministerstva zahraničních věcí ČR, která je činná v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Především má na starosti přípravu a monitoring projektů dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR a rozdělování prostředků na ně určených. Zajišťuje také podporu projektů během jejich realizace. V současné době působí ve dvanácti zemích na třech kontinentech. Češi a Češky pomáhají například s reformami veřejné správy v Gruzii, staví vrty na pitnou vodu v Etiopii či zkvalitňují zdravotní péči v Kambodži. V souladu se stěžejními cíli zahraniční politiky České republiky a principy zahraniční rozvojové spolupráce se Česká rozvojová agentura aktivně hlásí k podpoře lidské důstojnosti ve světě i v České republice.

Cíle Ústavu mezinárodních vztahů a České rozvojové agentury jsou v plně v souladu s hodnotami života bez násilí, předsudků a nenávisti.
Rádi Vás přivítáme na některé z našich akcí nebo v knihovně. Sledujte naše sociální sítě.

Více o projektu na http://www.hatefree.cz/