6. 6. 2017 Tento obsah není aktuální

High level workshop zaměřený na koncept "resilience"

Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s Finským ústavem pro mezinárodní záležitosti a s podporou The NATO Science for Peace and Security Programme uspořádal ve dnech 1.–2. června významný mezinárodní workshop zaměřený na koncept resilience (odolnost). 

Resilience odkazuje ke schopnostem společností odolat a adekvátně reagovat na nejrůznější typy rizik – od hybridních hrozeb, ohrožení kritických infrastruktur přes kybernetické útoky až po propagandu. Workshop zahájil RADM Pete Gumataotao, ACT NATO s tím, že resilience by se měla stát nedílnou součástí společností – návykem. Národní koordinátor workshopu Michal Kořan říká: „Resilience je stále častěji užívaným pojmem v rámci Severoatlantické aliance, zároveň je i jedním ze základních pilířů nové Evropské globální strategie. Nabízí tudíž prostor pro spolupráci obou organizací a hlavně je slibnou cestou, jak napomoci tomu, aby se naše společnost stala méně zranitelnou. Snažíme se navrhnout pevný a rozumný rámec konceptu odolnosti, který poskytne jasnější vodítko pro jeho využití v budoucnosti.“

Na pražském workshopu se podařilo shromáždit největší odborníky ze státní i výzkumné sféry z řady zemí (USA, Finsko, Švédsko, Izrael, Moldavsko, Ukrajina,…), a zástupce institucí jako je NATO (RADM Pete Gumataotao, ACT NATO; H.E. Piritta Asunmaa, Mission of Finland to NATO), George C. Marshall European Center for Security Studies (Matthew Rhodes, James Wither), a Evropská unie (Sandro Calaresu, European External Action Service). Tito experti mají ambici zásadně posunout porozumění pojmu resilience v rámci aktivit Severoatlantické aliance, sdílet zkušenosti a praxi a navrhnout nejúčinnější způsob, jak princip resilience organicky včlenit do mezinárodní a alianční spolupráce. Jde rozhodně o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí na toto téma. „Finsko je přirozeným partnerem NATO v otázkách odolnosti. Resilience je součástí jejich národního DNA," řekl velvyslanec ČR při NATO Jiří Šedivý. "Aliance hraje v otázkách resilience zásadní roli, stejně jako EU a vládní instituce. V konečném důsledku však resilience začíná na komunální a komunitní úrovni," dodal.