28. 11. 2013 Tento obsah není aktuální

Kniha M. Mišíka - nově s ukázkou

Publikácia  Energetická politika v rozšírenej Európskej únii skúma zmeny v energetike na úrovni EÚ po tzv. východnom rozšírení v rokoch 2004 a 2007, keď do Únie vstúpilo 10 postkomunistických štátov strednej a východnej Európy. Tieto si so sebou priniesli nielen závislosť na energetických dodávkach z Ruska, ale aj záujem sa tohto problému zbaviť a posilniť svoju energetickú bezpečnosť. A práve preferencie, ktoré tri skúmané krajiny (Česká republika, Poľsko a Slovensko) presadzujú na úrovni EÚ, im majú zabezpečiť jej zlepšenie a viac o nich sa dočítáte v publikácii Matúša Mišíka.Knihu je možné zakúpiť v našom e-shope.

Práca argumentuje, že preferencie nie sú výsledkom objektívneho kalkulu materiálnych charakteristík štátu, ale sú filtrované subjektívnym vnímaním schopností
a zraniteľnosti (obmedzení) zo strany rozhodovateľov. Na lepšie uchopenie takéhoto vnímania vlastností štátu využíva práca konceptuálny rámec teórie rolí, prístup zahraničnopolitickej analýzy. Identifikuje dve hlavné roly, ktoré následne určujú podobu preferencií presadzovaných na úrovni EÚ. V oblastiach, kde prevažuje vnímanie zraniteľnosti a štátu je pripisovaná rola slabého vyjednávača, štáty presadzujú prointegračné preferencie, aby tak kompenzovali domáce nedostatky (vytvorenie spoločnej energetickej politiky s externou dimenziou, diverzifikácia energetických prepojení a podpora solidarity). Vo sférach, kde rozhodovatelia považujú štát za schopný a pripisujú mu rolu nezávislého, sú proti prehlbovaniu integrácie, aby takto neprišlo k obmedzeniu existujúcich výhod (snaha o zjednotenie energetického mixu, ďalšia liberalizácia vnútorného trhu).

Knihu je možné zakúpiť v našom e-shope.

Ukážka - 3. kapitola Energetika v Európskej únii a nových členských štátoch.