Komparativní politická geografie ve střední Evropě a MENA: Teritoriální konfliktní linie a politická podpora

Cílem tohoto výzkumného projektu je zkoumat vliv teritoriálních konfliktních linií na politiku ve střední Evropě a na Blízkém východě a v severní Africe. Teritoriálními konfliktními liniemi máme na mysli rozpory mezi venkovem a městem a mezi centrem a periferií. Srovnání obou regionů je usnadněno jejich společnými znaky v podobě pozdějšího vzniku států a národů, jejich předchozího začlenění do imperiálních struktur, či prvotní demokratické zkušenosti následované vládami jedné strany. Historická zkušenost střední Evropy tak bude užitečná pro porozumění dějům na Blízkém východě a v severní Africe a naopak. Zlepšení porozumění vytváření konfliktních linií také přispěje k lepšímu formování evropské politiky vůči tomuto regionu.

  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT (česko-francouzské výzkumné projekty, Barrande Mobility program) 
  • Název projektu: Komparativní politická geografie ve střední Evropě a MENA: Teritoriální konfliktní linie a politická podpora
  • Registrační číslo projektu: 8J23FR018
  • Hlavní řešitel: Clément Steuer
  • Spoluřešitel: Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces (LADYSS) 
  • Doba řešení: 1. 3. 2023 - 31. 12. 2024