Linda Bergerová Zástupkyně ředitele provozu a vnějších vztahů