16. 1. 2017 Tento obsah není aktuální

Mobilné peniaze pre Afriku: M-PESA mení kontinent

Prichádzajúc z rozvinutých trhov, kde má väčšina obyvateľstva minimálne jeden bankový účet a vlastní aspoň jednu kreditnú kartu, zistíte, že v sub-saharskej Afrike je situácia výrazne odlišná. Budúcnosť platieb pre Afriku spočíva v konvergencii medzi telekomunikáciami a bankovníctvom. Vlajkonosičom zmeny bude Keňa, aktuálne stredne príjmová krajina.

Až tri štvrtiny obyvateľstva sub-saharskej Afriky nedisponuje žiadnym bankovým účtom, zatiaľ čo podľa údajov Svetovej Banky globálny priemer predstavuje 51 %. Určite preto neprekvapí zistenie, že len 5 percent vlastní kreditnú kartu. Súčasne má len 16 % obyvateľstva prístup na internet.

Kontinent predstavuje pre investorov a podnikateľov vzácnu trofej nielen kvôli ekonomickému rastu ale predovšetkým kvôli boomu mladej generácie, ktorý sa tak skoro nezastaví. Po druhej svetovej vojne sa africká populácia rovnala tretine obyvateľstva Európy, ale už o 70 rokov neskôr bola africká populácia trikrát mohutnejšia ako tá európska.

Predovšetkým pre telekomunikácie a bankový sektor predstavuje táto mladá generácia vzácne koryto, ktoré si treba chrániť a opatrovať. Sú to práve mladí Afričania, ktorí najviac využívajú ich služby od mobilných telefónov, internetu, sociálnych médií až po celú radu ďalších služieb. Práve oni predstavujú aj do budúcnosti pre tieto spoločnosti istý zdroj príjmu.

Mladá populácia Afriky a mobilné služby

Ako teda využiť realitu, kde má len štvrtina obyvateľstva bankový účet, ale zároveň až 80 % vlastní mobilný telefón? Čo tak ponúknuť prístup k financiám pre milióny ľudí v rozvojových krajinách práve cez mobilný telefón?

Globálni hráči z telekomunikačnej branže sa už dnes zhodujú, že práve mobilné zariadenia budú hlavným a najľahšie dostupným prostriedkom, ktorý ľuďom vo svete umožní prístup na internet. Podľa predpovedí švédskej firmy Ericsson narastie počet mobilných zariadení v sub-saharskej Afrike z 63 miliónov na konci roku 2014 na 930 miliónov ku koncu roku 2019. Svetoví hráči ako Google, Orange, Vodafone a ostatní poskytovatelia telekomunikačných služieb už teraz nechcú premeškať moment, kedy budú môcť ponúknuť miliónom potenciálnych nových zákazníkov telefóny a s tým spojené ďalšie služby, medzi inými aj tie finančné.

Telekomunikačné spoločnosti si rovnako všimli potenciálu a pozitívneho PR, ktorý poskytujú ich mobilné siete v oblasti zabezpečenia vzdelávania, poskytovania „mobilnej“ zdravotníckej starostlivosti a predpovedí počasia kvôli úrode, či sejbe pre ešte „bezbankové“ vidiecke obyvateľstvo v odľahlých oblastiach Afriky.

Keňa ako inovačný hub Afriky

Vo svetle uvedených faktov a paradoxne a na prekvapenie mnohých - v jednej z najdynamickejších krajín východnej Afriky - Keni, vlastní až 80 % populácie mobilný telefón, s ktorého pomocou uskutočňujú drvivú väčšinu svojich platieb. Nie však spôsobom na ktorý sme zvyknutí tu v Európe.

Keňa ako súčasť oblasti Veľkých jazier predstavuje regionálnu silu, ktorá sa môže na rozdiel od mnohých afrických susedov pochváliť relatívne stabilnou ekonomickou a politickou situáciou. Aj to do krajiny láka nielen zahraničné firmy ale napomáha aj vzniku mnohých lokálnych start-upov a technologických firiem.

Po uvedení svojho vlajkového produktu, resp. mobilnej služby na transfer a platbu peňazí M-PESA započal africký telekomunikačný gigant Safaricom patriaci skupine Vodafone v roku 2007 túto novú revolúciu práve v Keni. Ako prvým sa im tak postupne podarilo v krajine vytvoriť “kvázi” vlastnú menu. Pôvodne bol koncept M-PESA založený na tom, že umožňoval mikro-financovanie požičiavateľom/dlžníkom tak, aby prijímali/ splácali pôžičky prostredníctvom pohodlnej siete mobilného operátora Safaricom a využitím vlastnej siete predajcov/agentov. Slúžil rovnako kenskej diaspóre v zahraničí posielať svoje zarobené peniaze domov príbuzným a rodine, ktorí nemali prístup k bankovým službám.

Po úspešnom štarte sa rozhodol svoje služby ďalej rozširovať a minulý rok spojil svoje sily s KBC, najväčšou bankou v krajine, a začal poskytovať nezabezpečené pôžičky až do výšky 5 miliónov kenských šilingov (45 750 eur). Súčasne v spolupráci so spoločnosťou M-KOPA (kopa znamená v svahilčine požičať) zabezpečuje splátkovú platbu cez mobil za solárnu energiu 300 miliónom chudobných domácností vo východnej Afrike, ktorý ju využívajú na kúrenie, nabíjanie mobilov, elektrinu, či platbu za batérie. A na konci sa po úspešnom zaplatení všetkých splátok stávajú vlastníkmi solárnych panelov. Aj tak vyzerá rozvoj v praxi.

Zatiaľ čo len 22 % obyvateľstva má oficiálne bankový účet, viac ako 12 miliónov ľudí (29 % populácie) posiela peniaze prostredníctvom M-PESA systému. Len pre zaujímavosť, PESA znamená v svahilčine peniaze. Aj keď bola uvedená len pred deviatimi rokmi, už stihla zabezpečiť 6,8 milióna transakcií, čo denne predstavuje sumu 44 milióna dolárov a predstavuje 31 % ročného HDP krajiny.

Ľudia v mestách ale predovšetkým v odľahlých vidieckych oblastiach môžu vďaka M-PESA platiť účty a poplatky za školu, kupovať vajíčka v obchodoch, platiť za služby susedovi alebo kúpiť letenku; všetko so svojimi telefónmi bez bankového účtu a pripojenia na internet. Toto by samozrejme nebolo možné bez vládneho povolenia, týkajúceho sa regulácie mobilného financovania v Keni, na rozdiel od monopolov, ktorým sa tešia bankové domy inde vo svete.

Keňa si zachováva pozíciu svetovo najznámejšieho prijímateľa mobilných platieb prostredníctvom širokej a stále rastúcej siete 139 000 M-Pesa agentov, ktorí sú aktívni aj v tých najvzdialenejších kútoch krajiny. Dnes už má až 96 % domácností mimo Nairobi vlastný M-PESA účet a vzdialenosť medzi M-PESA agentami nie je viac ako 1,4 km. Sama M-PESA na svojej stránke inzeruje, že svoj vlastný M-PESA stánok si môžete otvoriť aj pod stromom. Nepotrebujete ani vlastné priestory. A to je niečo, čo v rozvojovej krajine ako Keňa ocenia mnohí.

Systém sa snažia napodobniť aj vo svete, ako tomu je zatiaľ v Indii a Rumunsku. Poskytuje svoje služby aj v niektorých povojnových krajinách vrátane Sierra Leone a DR Kongo, kde bola zničená infraštruktúra, ale vďaka M-PESA systému sa transakčná ekonomika krajín nezastavila, len sa presunula do mobilov.

Mnohé banky už v spolupráci s telekomunikačnými spoločnosťami pripravujú podobnú spoluprácu v Južnom Sudáne, aktuálne pohlteného v občianskej vojne.

Ked M-Pesa v Keni začínala, tak v krajine bolo len 700 bankomatov na rozdiel od takej Latinskej Ameriky, kde bola široko rozvinutá banková sieť, ktorá sa bránila prijatiu mobilných platieb cez mobily, a rovnako sa netešila podpore zo strany regulátorov, tak ako tomu je na africkom kontinente, kde mobilní operátori disponujú vlastnou sieťou bankových agentov.

Prvé pôžičky, ktoré Safaricom v rámci M-PESA systému ponúkal, dosahovali len číslo 1 000, v roku 2016 už toto číslo narástlo na 1 milión. V samotnej Keni tvoria malé a stredné podniky 40 % HDP krajiny, preto je investícia vo forme pôžičiek aj prostredníctvom inovatívnej M-PESY krokom správnym smerom, podporovaným nielen samotnými koncernami, ale aj štátom.

M-PESA a jej vplyv na zníženie chudoby v Keni

Nedávno uskutočnená štúdia v časopise Science „The Long-Run Poverty and Gender Impacts of Mobile Money“ potvrdila, že prístup k mobilnému bankovníctvu pomohol znížiť chudobu v Keni, predovšetkým v ženami-vedenými domácnostiach. Štúdia potvrdila, že vytiahla 2 % kenských domácnosti z extrémnej chudoby a 185 000 ženám umožnila presunúť sa z fariem a začať vlastný obchod či predaj.

Mobilné bankovníctvo umožnilo bezpečnejšie a rýchlejšie transakcie, diverzifikovalo neformálnu sieť delenia risku v rámci jednotlivých komunít na väčšie vzdialenosti a tak urýchlilo aj rýchlejšie posuny z farmárskeho života do sféry obchodu a služieb pre mnohé marginalizované skupiny obyvateľstva.

Dlho neostal pozadu ani ďalší svetový mobilný operátor Orange, ktorý prepojil svoje mobilné služby v oblasti zdravia, vzdelávania a financií a tak nalákal do svojich sietí armády nových ešte „nezbankovaných“ zákazníkov. Pre tieto firmy neznamená poskytovanie týchto služieb okamžité obrovské výnosy, ale v dlhodobej perspektíve im tieto služby umožňujú získavať milióny nových klientov s istým potenciálom rastu do budúcnosti.

Firma Orange ponúka napríklad v oblasti financií tzv. Orange Emergency Credit, ktorý umožňuje svojim chudobnejším zákazníkom na africkom kontinente malú pôžičku, pre tzv. núdzové situácie - to znamená pre prípady, že si už minuli predplatený kredit. Takto už túto službu využilo viac ako 20 miliónov aktívnych užívateľov a aj vďaka nemu sa mnohým podarilo začať vlastný obchod, či začať poskytovať svoje služby aj v tých najodľahlejších kútoch Afriky. A v neposlednom rade nepadnúť do rúk nelegálnym skupinám využívajúcich najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Aj takto sa tieto spoločnosti podieľajú na rozvoji regiónu a prispievajú k jeho rastu.

Aby sa Orange vyrovnal, alebo aspoň priblížil úspechu M-Pesy, rozhodol sa rozšíriť spoluprácu s niekoľkými africkými bankami a rozšíril svoje služby o tzv. mobile Orange Money, ktoré už teraz používa viac ako 13 miliónov zákazníkov, ktorí len v roku 2014 uskutočnili na transakciách 4,5 miliardy eur. Táto služba umožňuje napríklad veľkej africkej komunite vo Francúzsku posielať cez mobil svojim príbuzným v Afrike časť ich mesačných príjmov aj keď tí nedisponujú žiadnym bankovým účtom. Takto nepriamo sa podieľajú na zvyšovaní rastu domácich ekonomík, keďže napomáhajú zvyšovaniu spotreby či prispievajú k vytváraniu nových miest a služieb v domovských krajinách.

O autorce:

Zuzana Legathova je absolventkou oboru medzinárodné vztahy na FSV Univerzity Karlovej a Freie Universität Berlin. Aktuálne je zamestnaná v slovenskej IT spoločnosti ESET.

Zdroje:

http://www.cnbcafrica.com/news/east-africa/2017/01/04/mpesa-economic-impact-on-kenya/

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-africa-attractiveness-survey-2015-making-choices/%24FILE/EY-africa-attractiveness-survey-2015-making-choices.pdf

https://www.ft.com/content/fa46d61c-574e-11e3-9624-00144feabdc0

https://www.ft.com/content/71481c3e-3dc8-11e4-b782-00144feabdc0

http://www.orange.com/en/Press-Room/press-releases-2017/press-releases-2016/Orange-accelerates-mobile-financial-services-in-Africa-and-sets-up-the-Orange-Money-Compliance-Expertise-Centre-CECOM-a-mutualized-compliance-centre-in-Abidjan-devoted-to-Orange-Money

http://mobilemoneyafrica.com/

http://www.orange.com/en/Footer/Thematic-features/2015/SFM/In-Africa-Orange-Money-is-making-your-life-easier

http://atlasmara.com/

http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1288.full

https://www.ft.com/world/africa

http://www.economist.com/news/special-report/21696790-much-hangs-mobile-money-move