Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal 29. dubna 2016 seminář věnující se českému výzkumu Blízkého východu.

29. 4. 2016 (9:00)

Tento obsah není aktuální

Akce se zúčastnili odborníci napříč obory z řady výzkumných pracovišť z celé České republiky, např. Univerzity Karlovy, Metropolitní univerzity, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Univerzity Palackého či Univerzity Pardubice. Diskuze se dotkla témat jakými jsou postavení oboru blízkovýchodních studií, jakou roli hraje mezioborová spolupráce a interdisciplinarita pro akademický diskurz bádání o oblasti Blízkého východu v českém prostředí, jaké je postavení odborníků na Blízký východ ve veřejné diskuzi a jak probíhá či by mohla prakticky probíhat mezioborová spolupráce – jaké jsou její možnosti a jaké existují překážky.