7. 12. 2017 Tento obsah není aktuální

MZV schválilo novou koncepci ÚMV: stát se přední nezávislou institucí v regionu do roku 2022

Na svém zasedání dne 16. října 2017 schválila Vědecká rada Ministerstva zahraničních věcí ČR jakožto zřizovatele Ústavu mezinárodních vztahů koncepci rozvoje veřejné výzkumné instituce na léta 2018–2022.

Ústav mezinárodních vztahů si do roku 2022 stanovil cíl stát se „přední politicky nezávislou výzkumnou institucí na poli mezinárodních studií v regionu střední Evropy s důrazem na provázanost vynikajícího základního a aplikovaného výzkumu a jeho uplatnění v rozhodovací sféře i ve společnosti“. ÚMV bude klást větší důraz mimo jiné na:

  • excelentní výsledky základního výzkumu v globálním srovnání a kvalitu spíše než na kvantitu
  • hlubší zapojení do evropských a mezinárodních sítí a projektů a mezioborovou spolupráci
  • inovativní formy aplikovaného výzkumu užitečného pro rozhodovací sféru na národní i na unijní úrovni
  • aktivní nastolování témat veřejné a politické debaty
  • poskytování své expertizy na domácí a na evropské úrovni prostřednictvím textových výstupů, akcí a tradičních i sociálních médií

Koncepci rozvoje Ústavu mezinárodních vztahů na léta 2018–2022 zpracoval ředitel ÚMV a jeho zástupce a zástupkyně, ale podíleli se na ní také všichni výzkumní pracovníci a pracovnice a své připomínky podala také jimi volená Rada ÚMV. Na plnění koncepce je vázáno financování ÚMV podle platné metodiky hodnocení výzkumných organizací (tzv. Metodika 17+) a bude na ně dohlížet Vědecká rada MZV, kterou tvoří zástupci rezortu a význační čeští akademici a akademičky.

Koncepce dále obsahuje SWOT analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro ÚMV, analýzu současného stavu a cíle včetně konkrétních ukazatelů v oblastech kvality a výkonu výzkumu, výzkumných kapacit, infrastruktury, komunikace, řízení a financí. Koncepce je ke stažení zde.