15. 12. 2014 Tento obsah není aktuální

Nové Mezinárodní vztahy 4/2014

Právě vyšlo nové číslo našeho odborného časopisu, nyní monotematicky zaměřené na institucionální a právní aspekty evropské integrace. "Toto zvláštní číslo chce přispět do debaty k výročím spjatým s evropskou integrací. Místo ohlédnutí na události minulé, jak tomu u kulatých výročí často bývá, se zabývá současným stavem Evropské unie a vybranými institucionálními a právními jevy, které dnešní integraci charakterizují. A je z čeho vybírat."

EDITORIAL

 • Tomáš Weiss, Vít Beneš

STATI

 • Vojtěch Belling
  Exekutivní vládnutí jako nový model politiky v Evropské unii? Krizová politika EU a její dopady na politický systém
 • Ivo Šlosarčík
  Vymáhání pravidel v rozšířené, postlisabonské a postkrizové EU: Směrem ke vnitrounijní kondicionalitě?

KONZULTACE

 • Ondřej Mocek, Markéta Pitrová
  Jmenovité hlasování v Evropském parlamentu
 • Hubert Smekal
  Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie
 • Nicole Grmelová
  Nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie jako porušení práva na spravedlivý proces

RECENZE

 • Lucie Filipová: Francouzi a Němci na cestě ke sblížení: Partnerství měst a obcí (1950–2000).
  (Jakub Němec)
 • Zdenka Mansfeldová, Petra Guasti (eds.): Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice v letech 2004–2010.
  (Jan Němec)
 • Lenka Pítrová: Evropská dimenze legislativního procesu.
  (Robert Zbíral)
 • Jan Hodač, Lubor Lacina, Petr Strejček: Evropské křižovatky.
  (Michal Petrůj)

K zakoupení na e-shopu ÚMV