Od totality k defektní demokracii

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal prezentaci knihy prof. PhDr. Michala Klímy, M.A., CSc., politologa a rektora Metropolitní univerzity Praha: "Od totality k defektní demokracii: Privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem." Prezentaci uvedl ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, Petr Kratochvíl.

28. 4. 2016 (16:00)

Tento obsah není aktuální Velká zasedací místnost Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. Mnozí si mysleli, že demokracie nezvratně zvítězila a lze očekávat „lokální konec dějin“. Ovšem 25 let po pádu totalitního režimu nastala kvalitativně jiná situace. Politologové již nezkoumají, proč je Česká republika stabilizovanou zemí, ale naopak důvody, které ji dovedly do stavu defektní demokracie. Nabízí se kardinální otázka: Proč se občané nadvakrát, v letech 2010 a 2013, vzbouřili proti politické reprezentaci a svými volebními hlasy vyhodili do povětří strukturovaný a usazený stranický formát umírněného pluralismu s dvěma ústředními stranami?

Ve stále ještě postkomunistické realitě České republiky není tolik důležité, zda se tu vyskytuje dvou či vícestranický systém, zda většinový, či konsenzuální model demokracie. Primární je odpověď na otázku, zda a v jaké míře netransparentní byznys a organizovaný zločin rozkládají jednotlivé strany, politický systém a společnost.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PPSYzxjo4h4[/youtube]

Kniha pokládá mimo jiné tyto otázky:

  • Je koncept postkomunismu v prostředí střední Evropy ke skartování?
  • Je možné, aby v podmínkách demokracie vznikla nová parazitická nomenklatura?
  • Jestliže z ústavního hlediska představují strany základ demokracie, plní i dnes své základní funkce?
  • Nastává skutečně soumrak tradičních stran a zároveň nevyhnutelný nástup nových elitních stran?
  • Jak lze nově definovat antisystémovost stran v současné fázi vývoje společnosti?


Knihu představil její autor, prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., politolog a rektor Metropolitní univerzity Praha.

Prezentaci uvedl Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D., ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.

Pozvánka je ke stažení zde.