14. 8. 2015 Tento obsah není aktuální

Otevřená výzva pro doktorské studenty a mladé badatele

V souvislosti s konáním VII. Mezinárodního sympozia "Česká zahraniční politika" vypisuje Ústav mezinárodních vztahů otevřenou výzvu pro doktorské studenty a mladé badatele (do dvou let od ukončení doktorského studia) pro zaslání návrhu na příspěvek do letošního sympozia, které proběhne 23. a 24. 9. 2015 v Černínském paláci v Praze. Panel, složený z vybraných příspěvků, pak proběhne v Zrcadlovém sále Černínského paláce dne 23. 9. 2015.

Příspěvky na široce pojaté téma "Slepé skvrny a bílá místa české zahraniční politiky", které mohou být pojaty z jakékoli socio-vědní či humanito-vědní perspektivy, prosím zasílejte na adresu juzova@iir.cz, a to nejpozději do 15. 9. 2015.

Všichni, kteří se se svým příspěvkem přihlásí, budou mít možnost zúčastnit se sympozia, včetně unikátního uzavřeného workshopu s šéfredaktorem Mezinárodních vztahů Vítem Benešem a s Janem Růžičkou z Aberystwyth University na téma publikování v prestižních odborných časopisech.

Autorům vybraných příspěvků bude uhrazena cesta do Prahy na sympozium.

O přijetí či nepříjetí příspěvku budete informováni do 18. 9.2015.