13. 3. 2019 Tento obsah není aktuální

Otto Pick vyznamenán in memoriam u příležitosti výročí vstupu ČR do NATO

Osobnosti, které se zasloužily o členství České republiky v NATO a o českou diplomacii, obdržely v úterý, 12. března 2019, nové medaile Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jedním z oceněných se stal bývalý ředitel Ústavu mezinárodních vztahů profesor Otto Pick, který byl vyznamenán in memoriam medailí za zásluhy o diplomacii.

pic02

Otto Pick (1925–2016) byl významný český politolog a diplomat, který byl koncem 90. let prvním náměstkem ministra zahraničních věcí Jana Kavana se zaměřením na začlenění České republiky do NATO. Narodil se do česko-židovské rodiny a díky transportu Nicholase Wintona se dostal do Velké Británie, kde studoval na Oxfordské univerzitě. V roce 1943 vstoupil do československé armády ve V. Británii a po válce se vrátil zpět do Prahy, kde začal pracovat na ministerstvu obrany. Po komunistickém převratu v roce 1948 se však rozhodl emigrovat zpět do V. Británie, kde se po dokončení studií stal vysokoškolským učitelem. V Mnichově pak působil několik let jako ředitel československého vysílání Svobodné Evropy. Do České republiky se vrátil po sametové revoluci a podílel se na formování Ústavu politologie na Filozofické fakultě UK. V roce 1993 se stal ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, kde působil po následujících pět let. Funkci prvního náměstka na ministerstvu zahraničních věcí plnil za ministra Jana Kavana a později byl velvyslancem se zvláštním posláním se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské vztahy. Otto Pick již v minulosti získal řadu ocenění, jako např. Československou medaili za chrabrost před nepřítelem nebo britský Řád svatého Michala a svatého Jiří.