10. 1. 2017 Tento obsah není aktuální

Prezentace v bratislavském Artforu

Knihkupectví Artforum ve spolupráci s pražským Ústavem mezinárodních vztahů v Praze si vás dovolují pozvat na diskuzi nad knihou Mimo Sever a Jih: Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti.

Diskutovat na aktuální téma vztahů mezi bohatými a chudými zeměmi, globalizaci, klimatické změně, lidských práv a rozvojové spolupráce bude Michaela Krenčeyová, která vystudovala na Vídeňské univerzitě, Tomáš Profant z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a Ondřej Horký-Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Diskuzi bude moderovat Dado Nagy. Prezentovaná kniha se kriticky staví k eurocentrickému pohledu globálního Severu na globální Jih a poukazuje na kulturní a ekonomické důsledky kolonializmu, které dodnes pociťujeme na Slovensku i v České republice navzdory tomu, že Československo nikdy nemělo vlastní kolonie.

Tomáš Profant je výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, mezi oblasti jeho zájmu patří vztahy mezi globálním Jihem a Severem, postkoloniální a postrozvojový přístup a politická ekonomie EU.

Ondřej Horký-Hlucháň je zástupce ředitele pro výzkum a výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, mezi oblasti jeho zájmu patří globální, mezinárodní a udržitelný rozvoj a chudoba, rozvoj Afriky, Asie, latinské Ameriky a východní Evropy, rozvojová a humanitární pomoc, zahraniční rozvojová spolupráce, globalizace a vztahy mezi globálním Severem a Jihem, vztahy České republiky a EU se subsaharskou Afrikou, Jihoafrická republika a Madagaskar a gender v rozvoji, mezinárodních vztazích a zahraniční politice.

Knihu Mimo Sever a Jih: Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti si můžete koupit prostřednictvím našeho on-line obchodu.

Prezentace knihy se bude konat v úterý 17. 1. 2017 v 19:00 v prostorách Artfora na Kozej ulici v Bratislavě.