Prezentace policy paperu: Čína znovu objevuje bývalou východní Evropu

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal prezentaci policy paperu Rudolfa Fürsta "Čína znovu objevuje bývalou východní Evropu: Důvod k radosti či obavám?" s následnou diskuzí.

12. 3. 2015 (16:00)

Tento obsah není aktuální ÚMV, Nerudova 3, Praha 1

Čína se dosud nebývalou měrou začala zajímat o postkomunistickou část Evropy. Tento zájem je motivován ekonomicky, obavy z čínského „rozděl a panuj“ v EU jsou zatím neúměrné. Česká republika provedla největší pozitivní posun v politických vztazích s Čínou ze všech účastníků regionálního sdružení ČLR+16. Tento obrat je návratem k normálu a k evropskému mainstreamu, je kompatibilní s dlouhodobou politikou ČR. Čína dlouhodobě patří ke strategickým destinacím české exportní a investiční politiky, ČR teď musí využít příznivý souběh své bilaterální agendy s ČLR s formátem 1+16.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2tCCLE3EhsM[/youtube]

Vystoupili:

  • Moderátor: Miroslav Nožina, Ústav mezinárodních vztahů
  • Rudolf Fürst, Ústav mezinárodních vztahů
  • Filip Tesař, překladatel a tlumočník, externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů

Pracovní jazyk: čeština

Fotografie


Policy paper

Policy paper ke stažení zde.

Editorem paperu je Rudolf Fürst. Na analýze se podíleli Filip Tesař, Gabriela Pleschová a Karel Svoboda. Výzkumný projekt s podporou grantu TAČR Omega 2, č. TD020375.