18. 4. 2018 Tento obsah není aktuální

Přihlašte se na doktorské studium!

Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů nabízí možnost prezenčního i kombinovaného doktorského studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia.

Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent schopen na patřičné úrovni vykonávat výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace. Důraz je kladen především na fundované teoretické a metodologické uchopení studované problematiky tak, aby kvalita výstupů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké práce bude absolvent kvalifikován také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost. Více informací naleznete zde.