28. 7. 2016 Tento obsah není aktuální

Prohlubování globální kooperace, komunikace, koordinace? ANO!

V rámci snahy o prohloubení znalostí procesů na globální úrovni průkopnickým a interdisciplinárním přístupem a také za účelem rozšíření mezinárodní sítě spolupracujících institucí byl Ústav mezinárodních vztahů spolu s centrem CIIRC ČVUT hlavním iniciátorem založení konsorcia žadatelů o projekt centra excelentního výzkumu: Centrum pro výzkum globální arény: "Smart behavior" v komplexním světě. Členy konsorcia jsou Johns Hopkins University, London School of Economics, Aberystwyth University, Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita a CzechGlobe/Akademie věd ČR.