Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se v Černínském paláci uskutečnil kulatý stůl na téma instituce EU, který je součástí nové diskusní platformy Národní konvent o Evropské unii. Jednání se zaměřilo na debatu o českých prioritách ve vztahu k institucionálnímu uspořádání ve stále více diferencované evropské integraci. Kulatý stůl byl organizován ve spolupráci s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

4. 12. 2014 (16:00)

Tento obsah není aktuální Zrcadlový sál Černínského paláce

Na jednání s názvem Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace se sešli zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

V důsledku snah o řešení ekonomické krize docházelo v posledních letech k rozrůznění nejen v začleňování, ale i v rámci institucí a smluvního základu evropské integrace. Cílem kulatého stolu bylo projednat další vývoj v této oblasti a zhodnotit, jakým směrem se bude vyvíjet další podoba institucionálního uspořádání. Bude se o Evropě i nadále mluvit jako o “vícerychlostní”?

Více informací naleznete zde.


Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze

Spolupráce / Záštita

Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí ČR