Rovnost, rodina a diplomacie

Ústav mezinárodních vztahů pro Vás ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung připravil panelovou diskusi na téma Rovnost, rodina a diplomacie - Rovné příležitosti a slaďování rodinného života v diplomatické službě.

5. 12. 2013 (16:30)

Tento obsah není aktuální Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Rodina a diplomacie - Rovné příležitosti a slaďování rodinného života v diplomatické službě

Proč je v diplomacii tak málo žen na vyšších pozicích a co by to pomohlo změnit?
Jak obtížné je slaďovat profesní a rodinný život v diplomatické službě?
S jakými problémy se rodiče potýkají v zahraničí?

Na tato a podobná témata budou diskutovat:

Radan Šafařík, Oddělení rovných příležitostí žen a mužů, MPSV ČR
Eva Ponomarenková, ředitelka 2. teritoriálního odboru MZV Slovenské republiky
Marek Toman, Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy, MZV ČR
Milena Vicenová, Kancelář strategie, analýz a plánování, MZV ČR

Moderuje: Věra Jeřábková, ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR

Pracovní jazyk

čeština

Fotografie


Akce navazuje na seminář s diskusí: Gender in Development and Post-Conflict Peace-Building

Informace k této akci naleznete zde.

Spolupráce / Záštita

Heinrich-Böll-Stiftung