Týden knihoven

Ústav mezinárodních vztahů se nově zúčastnil Týdne knihoven.

7. 10. 2014 (10:00)

Tento obsah není aktuální Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3

V rámci Týdne knihoven vystavila knihovna ÚMV od 7. - 9. 10. své historické publikace.

Komentovaná prohlídka knihovny, možnost prohlédnout si archiv, či speciální výstavka publikací k 1. světové válce, to vše bylo na programu během
Dne otevřených dveří ÚMV.

Informační letáček

18. ročník Týdne knihoven

se konal ve dnech 6. – 12. října. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Pozornost ročníku 2014 byla upřena především na knihovny českých muzeí.
Předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. a předseda AMG PhDr. Luděk Beneš ve shodě akcentovali hlavní téma pro muzejní knihovny, kterým bylo celosvětově vnímané téma - 100. výročí začátku 1. světové války.
AMG připravila celomuzejní kampaň s názvem Muzea a 20. století - Muzea a Velká válka, která má samostatné webové stránky. Přihlášená muzea a tématické akce naleznete na

http://www.cz-museums.cz/prihlasky/muzea_a_20_stoleti/?typAkce=akce_tyden .

Spolupráce / Záštita

Svaz knihovníků a informačních pracovníků