3. 6. 2019 Tento obsah není aktuální

ÚMV nabízí pozici stážisty/ky v Centru energetické politiky

Centrum energetické politiky (CEP) Ústavu mezinárodních vztahů se zaměřuje na energetickou bezpečnost a politiku EU. Primárním cílem CEP je průběžně monitorovat a analyzovat vnější dimenzi energetické politiky a bezpečnosti EU vůči stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA), subsaharské Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky. CEP se dále zaměří na monitorování a analýzu problematiky vnitřní dimenze energetické politiky a bezpečnosti EU a zvolených regionů. 

Přijatí uchazeči/-ky budou asistovat všem členům Centra.

Více informací o centru naleznete zde.

Hlavní pracovní náplní bude:

- zapojení do výzkumu v oblasti:

  • energetického aktérství EU,
  • energetického diskurzu EU,
  • energetických vztahů EU,
  • energetické bezpečnosti EU.

- rešeršní činnost pro vědecké projekty centra, networking
- vypracovávání podkladů pro vědecké projekty centra
- příležitostné překládání výstupů do Aj nebo ČJ (znalost češtiny je nutná)
- pomoc s administrativním fungováním centra
- pomoc při komunikaci s veřejností a institucemi
- samostatné plnění dílčích úkolů

Úkoly se mohou dále odvíjet od znalostí, zkušeností a specializace vybraných uchazečů.

Nabízíme:
- rozmanitou a samostatnou práci, která nezapadne do šuplíku a má jasné, viditelné výsledky
- získání nových praktických zkušeností v atraktivním oboru
- spolupráci s přední českou institucí působící v oblasti mezinárodních vztahů
- spolupráci s předními odborníky na danou tematiku
- možnost seznámení a spolupráce s prominentními osobnostmi z oblasti (nejen) mezinárodních vztahů
- kreativní prostředí a přátelskou atmosféru
- flexibilní pracovní dobu (po domluvě možnost práce z domova)
- možnost networkingu
- referenční dopis
- spolupráci na cca 20 hodin týdně, po dobu aspoň 12 měsíců

Očekáváme:
- ukončené nebo probíhající magisterské nebo doktorské studium na vysoké škole v oboru energetiky a mezinárodních vztahů/bezpečnosti
- alespoň základní orientaci v oblasti politologie
- výbornou znalost Aj a Čj
- pečlivost, zodpovědnost a ochotu plnit dané termíny
- zájem o danou oblast
- ochotu věnovat stáži cca 20 hodin týdně a možnost zúčastnit se akcí ÚMV
- nadstandardní komunikační a stylistické schopnosti

Výhodou:

- zkušenosti z obdobné pozice

- znalost dalších jazyků

Započetí stáže: celoročně
Trvání: minimálně 1 rok

Strukturovaný životopis (či případné dotazy) zasílejte, prosím, panu Lukáši Tichému na adresu tichy@iir.cz. Obratem Vám bude zadán krátký úkol (cca 20 minut práce), jehož úspěšné vypracování je nezbytnou podmínkou pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na stáž.

Vykonáváním stáže nevzniká nárok na finanční odměnu a ani žádnou formu finanční či jiné kompenzace. Pokud bude Vaše žádost přijata, bude s Vámi podepsána Dohoda o stáži (Internship Agreement) a ke konkrétnímu datu bude Vaše stáž moci začít.