20. 10. 2022

Ústav mezinárodních vztahů je Firmou roku 2022 v otázce rovných příležitostí

Ocenění, které již od roku 2004 uděluje Gender Studies o.p.s. a jehož partnerem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, vybrala ÚMV v konkurenci firem a organizace s celkovou zaměstnaneckou populací čítající více než 36 tisíc lidí. Soutěž byla určena pro zaměstnavatele, kteří uvádějí do praxe myšlenku rovných příležitostí a udávají tak trend v personalistice.

Hodnotící průřezová kritéria dotazníku pro přihlášené zaměstnavatele jsou: inovativnost, aktivní podpora diverzity na pracovišti a přenositelnost programů a iniciativ do jiných firem. V rámci 2. kola také v letošním ročníku všichni zaměstnavatelé podstoupili analýzu příjmové rovnosti unikátním švýcarským analytickým nástrojem LOGIB, který aktuálně pilotuje v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí v projektu 22 % K ROVNOSTI.


Argumentace odborné poroty akcentovala především dlouhodobý, široký a komplexní přístup Ústavu mezinárodních vztahů k tématu rovných příležitostí a rovného odměňování, který se opírá o transparentní politiku odměňování a rozsáhlé interní metodiky. Analýza odměňování LOGIB ukázala neexistenci systematického znevýhodňování na základě pohlaví.  Porota také pozitivně vyhodnotila například podporu rodičů například prostřednictvím vlastní dětské skupiny, baby friendly pracovní prostředí, výrazně nadstandardní počet sick days či možnosti práce na home office. V neposlední řadě také oceňuje kvalitní komunikaci se zaměstnanými a úsilí o zjišťování jejich názorů a spokojenosti.


Ondřej Ditrych, ředitel ÚMV:
“Ocenění si velmi vážíme. Víme, že vynikající výzkum, který provádíme, i další oblasti činnosti, kterými se zabýváme, nejsou možné bez motivovaných kolegů a kolegyň, kteří se u nás cítí dobře a mají možnost naplno rozvíjet svůj potenciál. Cena je pro nás ale samozřejmě taky zavazující do budoucna. V příštím období se chceme zvlášť zaměřit na genderovou rovnost nejen při náboru, ale i kariérním postupu, profesní růst a slaďování, a opatření proti negativním jevům na pracovišti. Je to ještě hodně práce, ale těšíme se na ni.” 
 
Lucie Božková, vedoucí projektů a podpory výzkumu ÚMV: 
“Bylo mi velkou ctí převzít cenu Firma roku 2022 Rovné příležitosti. Za získanou cenou stojí tvrdá práce řady osob napříč celým Ústavem – HR, projektové, ekonomické, výzkumníci, a hlavně i vedení, bez kterého by se návrhy nikdy nemohly implementovat. To že rovné příležitosti jsou zakotveny ve filozofii Ústavu můžeme právě spatřit na výsledku.  Je skvělé vidět rovné příležitosti také jinde než pouze na papíře, mít možnost je zažít na vlastní kůži. Kdy je Vám nabídnuta možnost se pracovně zapojit i po dobu mateřské a rodičovské. Všechny osoby, které jsou v roli pečovatele ať se jedná o matky nebo například o osoby pečující o své rodiče se mohou dostat v profesním životě do diskriminující pozice. Ti, co mají zájem se zapojit by opravdu uvítali podporu ze strany zaměstnavatele ve formě nástrojů jako jsou flexibilita práce (homeoffice), dětské skupiny a také dostat rovnou odměnu. Proto pevně doufám, že budeme přístupem v ÚMV inspirací a motivací i pro další instituty a že se slova jako homeoffice, transparentnost odměňování, diverzifikace a genderová rovnost se stanou standardem i pro další.“