Válka a mír ve 20. století

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal prezentaci dvou monografií Jana Eichlera věnovaných problematice války a míru ve 20. století.Představeny byly publikace "Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století" a "Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století". Na prezentaci navázala diskuze s hosty autora publikací.

5. 3. 2015 (16:00)

Tento obsah není aktuální ÚMV, Nerudova 3, Praha 1

Moderátorka: Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., ÚMV

Vystoupili:

  • Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., ÚMV
  • PhDr. Bohuslav Litera, CSC., Institut mezinárodních studií, FSV UK
  • Doc. PhDr. Marek Loužek, PhD., NF VŠE
  • Prof. Zdeněk Veselý, FMV VŠE

Prezentovány budou tyto publikace:

  • EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum, 2014.
  • EICHLER, Jan. Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století. Praha: Karolinum, 2013.

Pracovní jazyk: čeština