4. 7. 2016 Tento obsah není aktuální

VIII. Mezinárodní sympozium 2016: Otevřená výzva

V souvislosti s konáním VIII. Mezinárodního sympozia "Česká zahraniční politika" vypisuje Ústav mezinárodních vztahů otevřenou výzvu pro doktorské studenty a mladé badatele (do dvou let od ukončení doktorského studia).

Výzva se týká návrhů příspěvků do letošního sympozia, které proběhne 21. a 22. 9. 2016 v Černínském paláci v Praze. Panel složený z vybraných příspěvků pak proběhne v Zrcadlovém sále Černínského paláce dne 21. 9. 2016.

Příspěvky na široce zadané téma "STRATEGIE V ZAHRANIČNÍ POLITICE", které mohou být pojaty z jakékoli socio-vědní či humanito-vědní perspektivy, prosím zasílejte na adresu juzova@iir.cz, a to nejpozději do 23. 8. 2016.

Všichni, kteří se se svým příspěvkem přihlásí, budou mít možnost zúčastnit se sympozia včetně unikátního uzavřeného workshopu s předními odborníky z oboru na téma publikování v prestižních odborných časopisech. Autorům vybraných příspěvků budou uhrazeny cestovní výdaje po České republice. O přijetí či nepříjetí příspěvku budete informováni do 1. 9.2015.