20. 5. 2019 Tento obsah není aktuální

Výběrová řízení na volné pozice

Ústav mezinárodních vztahů, významná vědecká instituce ve svém oboru, v současné době nabízí pracovní pozice do oddělení služeb i výzkumu. 

Základními cíli činnosti ÚMV jsou vynikající akademický výzkum s ambicí viditelnosti a vlivu doma i v zahraničí; prakticky relevantní policy výzkum; a účinné oslovování širší veřejnosti za účelem kultivace a rozšiřování horizontů veřejné debaty o zahraniční politice, která je základem demokratického, veřejný zájem sledujícího procesu jejího formování.

V současnosti hledáme do týmu:

Ředitel/ka služeb - mimo jiné zajišťuje vedení a řízení zaměstnanců a zaměstnankyň oddělení služeb, pod které spadají úseky ekonomický, personální, PR a konferenční servis, knihovna, nakladatelství, technický a provozní, sekretariát, a které přispívají k zajišťování výzkumné infrastruktury ÚMV

Fundraiser pro Prague European Summit - podílí se na vytváření krátkodobé i dlouhodobé strategie, komunikuje se stávajícími partnery a hledá nový potenciál

Šéfredaktor/ka časopisu Mezinárodní politika - řídí časopis včetně jeho obsahu, produkce a propagace

Člen/ka týmu výzkumného projektu Aktuální výzvy mezinárodního práva - podílí se na přípravě a realizaci projektu

Pro kompletní seznam aktuálních pracovních příležitostí navštivte stránku zde.