1. 5. 2017 Tento obsah není aktuální

Výročí ÚMV - bývalá a současná sídla

Je nám potěšením s vámi tento měsíc sdílet něco málo z historie sídla ÚMV. Historii vzniku ÚMV jsme vám představili v článku zde.

Vůbec prvním sídlem ÚMPE se stala jedna z Petschkových vil v Bubenči. Zde měli pracovníci přístup k některým knihovním fondům bývalé Vysoké školy politické a sociální (VŠPS), která svou činnost zahájila v roce 1945 a ukončila roku 1949, jako jedna z prvních poválečných vysokých škol se zaměřením na společenské vědy a mezinárodní vztahy. Bylo zde také založeno dokumentační středisko, kam začaly docházet některé odborné časopisy a denní tisk většiny velmocí a pracovníci ústavu měli k dispozici také knihovnu ministerstva.

Petschkova vila byla však přidělena jako rezidence Čínské lidové republice a Ústav dostal nové sídlo v Lobkovickém paláci na Malé straně, významnou barokní stavbou architekta G. B. Aliprandiho z let 1704 - 1707. Do roku 1927 byl palác sídlem mělnické větve šlechtické rodiny Lobkoviců, od roku 1931 pak v majetku Ministerstva školství a osvěty, následně Ministerstva zahraničních věcí. Po zrušení ÚMPE roku 1970 se stal palác sídlem diplomatické mise Čínské lidové republiky a po navázání diplomatických styků ČSSR se Spolkovou republikou Německo se zde roku 1973 usídlilo velvyslanectví SRN, které zde působí do dnes.

Změna názvu na Ústav mezinárodních vztahů a jeho reorganizace byly doprovázeny také přestěhováním z Lobkovického paláce do budovy v Nerudově ulici, kde sídlí ÚMV dodnes. V letech 1999 – 2000 prošla budova ÚMV rekonstrukcí, proto se sídlo dočasně přesunulo do náhradních prostor na Starém městě (Rytířská 31). Zde dnes sídlí UNICEF, České centrum Praha, Divadlo v Rytířské, Informační centrum NATO a Diplomatická akademie. Při rekonstrukci dvora byly nalezeny zbytky středověké pece.

Navštívit budovu ÚMV může úplně každý! Během celého roku se v konferenční místnosti či knihovně Ústavu mezinárodních vztahů konají přednášky a diskuze, kterých se účastní nejen pracovníci ústavu, ale také akademici, politici a zahraniční osobnosti. Přihlaste se k našemu newsletteru, aby Vám neunikla ani jedna z našich akcí. A když některou z akcí nestihnete, můžete se na ní podívat v klidu svého domova na YouTube!

Je tu pro vás také studovna a knihovna, která čítá 75,000 publikací, a je otevřená v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 16:00 a ve středu od 10:00 do 18:00.